Nemocnice Strakonice, a.s. se tradičně připojí ke světovému dni hygieny rukou, a to v úterý 7. května od 9 do 12 hodin. Osvětová akce se uskuteční ve vstupní hale pavilonu operačních oborů.
„Účastníci této preventivní akce se dozví informace o správné hygieně rukou, o způsobu přenosu nemocí způsobených nedodržováním základních hygienických návyků a o správných postupech provádění desinfekce. Zájemci si vyzkoušejí na vlastních rukách provedení správné techniky desinfekce, včetně následné kontroly její úspěšnosti pod UV lampou. Nepůjde o náročnou proceduru, ale o krátké a velice efektivní seznámení s touto problematikou,“ uvádí předseda představenstva strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Cílem akce je poukázat na to, že ruce mají klíčovou úlohu v přenosu infekcí. Jejich prostřednictvím se mohou šířit bakterie, na které nemusí účinkovat ani běžná antibiotika. Den hygieny rukou každý rok připadá na 5. května a je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO).

Dne 23. května 2019 se v Domě kultury ve Strakonicích uskuteční XV. Prácheňský ošetřovatelský den, jehož organizátorem je Nemocnice Strakonice, a. s.

Letošní motto zní: „Život na hraně…“ Na odborném programu jsou například přednášky s názvy Medicína na konci života, Mise bez hranic, Porodník v Etiopii či Konec prokrastinace: Jak přestat odkládat a začít žít naplno.

Akce se uskuteční pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské, která se zároveň postará společně s předsedou představenstva strakonické nemocnice MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA, náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Strakonice, a. s. Mgr. Editou Klavíkovou, MBA a zpěvačkou a herečkou Hanou Křížkovou o úvodní slovo.

XV. Prácheňský ošetřovatelský den bude zahájen v 8.20 hodin a ukončen ve 14.30 hodin.

Dne 17.4.2019 byl po rekonstrukci obnoven standardní vjezd a výjezd do areálu nemocnice hlavní vrátnicí z a do Radomyšlské ulice.

V průběhu akce Medik roku 2019, která se letos konala v Nemocnici České Budějovice, a.s., představili zástupci vedení strakonické nemocnice studentům lékařských fakult medicínské zázemí a pracovní podmínky v našem zdravotnickém zařízení a současně předali ceny dvěma oceněným týmům.

V rámci projektu Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj - Healthacorss for future navštívili zástupci Nemocnice Strakonice, a.s. podobně strukturovanou nemocnici Landesklinikum Amstetten v Dolním Rakousku.

Ve čtvrtek 4. dubna započnou stavební práce v rámci rekonstrukce vjezdu do strakonické nemocnice hlavní vrátnicí, předpokládaná doba trvání rekonstrukce bude cca 14 dní.

Po dobu rekonstrukce bude upraven režim vjezdu a výjezdu automobilem do areálu nemocnice.

1) Vjezd pro veřejnost do areálu bude zajištěn současným vjezdem pro sanitky z ulice Radomyšlská. 

2) Výjezd z nemocnice bude přes “technický vjezd” ve spodní části areálu do ulice MUDr. Hradeckého. 

Po dobu oprav nebude vybírán poplatek za vjezd.

Ve čtvrtek 14. března zvala nefrologická ambulance Nemocnice Strakonice zájemce z řad široké veřejnosti k preventivnímu vyšetření ledvin. Možnost využilo pětačtyřicet lidí. Akce se uskutečnila v dopoledních hodinách v rámci Světového dne ledvin.

„Ambulance připravila pro návštěvníky zajímavý program. Bylo vidět, že veřejnosti ledviny nejsou lhostejné a že si je vědoma nutnosti prevence. Smyslem celé akce byla prevence vzniku onemocnění ledvin, případně jejich včasný záchyt, neboť nemocné ledviny nebolí. Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikována, tím jednodušší je potom léčba a tím nižší je riziko výskytu dalších onemocnění," uvádí Tomáš Fiala - předseda představenstva strakonické nemocnice.

Pracovníci ambulance zájemcům změřili hladinu krevního cukru, cholesterolu, kreatininu, vyšetřili moč, zkontrolovali krevní tlak a stanovili takzvaný body mass index (BMI). „Také se zaměřili na rozbor jejich základních rizikových faktorů, jako je třeba kouření, genetické faktory či cukrovka. Na základě posouzených rizik doporučovali zdravotníci případnou změnu životního stylu, pravidelný pohyb, dostatečný příjem tekutin a správné složení stravy," dodává Tomáš Fiala.

Nefrologická ambulance je součástí hemodialyzačního střediska Nemocnice Strakonice, které prošlo v minulých letech významnou rekonstrukcí. Modernizovalo se prostředí střediska i hemodialyzační lůžka a jejich počet se zvýšil na čtrnáct.

Zdroj: Týdeník Strakonicko

Jubilejní desátý ročník Společenského večera pro záchranáře se mimořádně vyvedl. Toto ojedinělé setkání zástupců složek integrovaného záchranného systému pořádá město. Chce tímto aktem poděkovat záchranářům za jejich práci a umožnit jim, aby se potkali i za jiných okolností, než jsou nešťastné a tragické události, u kterých zasahují. Součástí slavnostního večera bývá také ocenění těch, kteří v uplynulém roce někomu zachránili život. Ve čtvrtek 7. března si do kulturního domu přišlo převzít ocenění a dárky hned několik policistů i civilistů.

V úvodu pozvala moderátorka Markéta Bučoková, mluvčí radnice, všechny ředitele a vedoucí organizací. Na každého měla jednu jedinou otázku. Týkala se jejich branže, ale byla mile odlehčená. Zaskočila trochu ředitele Záchranného hasičského sboru Otu Šmejkala, když se ho zeptala, jak zkušený hasič hasí žízeň a nechala mu přinést půllitr strakonického piva.

Úsměvný dialog vedla i s ředitelem Územního odboru Policie ČR ve Strakonicích Jaroslavem Nohejlem, když se mu snažila vsugerovat, že jsou jeho policisté příliš přísní, protože jí dali pokutu. Když prozradila, že za to, že měla deset dní prošlou technickou na autě, rozesmál se celý sál.

Za záchranu lidského života byli ocenění Jiří Hešík, Ondřej Častoral, Jindřich Kadula z řad laické veřejnosti. Dále to byli profesionálové policisté Marek Heberlein, Ondřej Vít, Tomáš Pěsta, Pavel Nečas, Josef Kubička, Jan Srb, Rudolf Němec a Josef Kainc. Pro poděkování si přišli také František Hadrava a Jan Šmolík, strážníci městské policie.

Za dlouholetou činnost a vzdělávání mládeže a obyvatelstva v oblasti civilní ochrany byl oceněn Jaroslav Dvořák. Primář chirurgického oddělení strakonické nemocnice Radek Chalupa převzal ocenění za zavedení metody detekce sentinelové uzliny.

Poprvé v historii byla udělena Cena starosty města in memoriam, a to Venuši Staňkové, dlouholeté člence sboru dobrovolných hasičů, která celý život věnovala práci s mladými hasiči.

Zdroj: Týdeník Strakonicko

Rekordní počet přihlášek do čtyř otevíraných oborů letos zaznamenala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Českých Budějovicích. Zájem je i o studium v odloučených třídách, které budou prvního září tohoto roku otevřeny v prachatické střední pedagogické škole a střední průmyslové škole ve Strakonicích.

„Jak se očekávalo, nejvíce zájemců se hlásí do Českých Budějovic a převis přihlášek je téměř trojnásobný – 172. Informace o tom, že škola bude otevírat odloučená pracoviště také v Prachaticích a ve Strakonicích, se veřejnost dozvěděla relativně pozdě a dny otevřených dveří proběhly až v lednu a únoru. Přesto mohou být ředitelé všech tří škol i nemocnic ve Strakonicích a Prachaticích docela spokojeni. Přihlášku do Prachatic si podalo v prvním kole osmnáct žáků devátých tříd a do Strakonic dokonce dvacet čtyři,“ uvádí ředitel střední zdravotnické školy PhDr. Karel Štix a dodává, že pro obě detašované třídy se počítá s pětadvaceti žáky. „V případě, že se místa ve třídách nenaplní, proběhnou na jaře ještě další kola přijímacích zkoušek.“

„Rekordní zájem o studium na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českých Budějovicích nás velice těší. Nárůst zaznamenaly i další jihočeské zdravotnické školy, což je bezesporu dobrá zpráva,“ zdůrazňuje Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeské kraje.

Otevření odloučených pracovišť v Prachaticích a Strakonicích považuje za významný krok. „Věřím, že možnost studia v místě bydliště, bez nutnosti každodenního cestování studentů, minimalizace nákladů na dopravu, jistota budoucího pracovního uplatnění je pro studentky posledních ročníků základních škol i jejich rodiče zajímavá.“

Praxi budou studenti nových tříd v Prachaticích a Strakonicích vykonávat v místních nemocnicích. Člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. a předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. Ing. Michal Čarvaš, MBA říká, že je na ně odborný zdravotnický tým nemocnic připraven. „Zdravotních sester je a bude na trhu práce nedostatek. Jsem proto rád, že jich začne tento obor letos studovat větší počet. Je dobré, že studentky poznají jednotlivá pracoviště v nemocnici a vyzkouší si praktikovat pod dozorem svých pedagogů. Věřím, že se jim tu bude líbit, práce je bude bavit a po úspěšném ukončení čtyřletého studia praktické sestry maturitou nastoupí do našeho zdravotnického zařízení. Připravujeme pro ně i možnost získání stipendia během studia,“ říká Ing. Michal Čarvaš, MBA.

V nejbližších dnech se sejdou zástupci všech tří škol a obou nemocnic s vedením odboru školství, mládeže a tělovýchovy v Českých Budějovicích, aby připravili plán na materiální a technické vybavení nových tříd v prachatické a strakonické škole. Prostory pro jednu učebnu nabídla také strakonická nemocnice.

 

Zdroj: webový portál Jihočeského kraje

Primář Centra péče o zrak MUDr. Pavel Kristen byl hostem pořadu Českého rozhlasu České Budějovice "Zdravíčko". Diskuse byla nejen o operacích předního segmentu oka. 

Rozhlasový pořad si můžete poslechnout zde

Návštěvníci i pacienti nemocnice mohou už delší dobu vidět na chodbách pavilonu operačních oborů nástěnné obrazy s motivy Strakonic.
Ty nemocnici darovala Nadace ČEZ a přišly na 90 000 korun. V úterý 5. března došlo za přítomnosti jihočeské hejtmanky Ivany Stráské k jejich oficiálnímu předání.

"Hlavní obraz, na kterém je strakonický hrad, je podsvícený. Na dalších dvou jsou lávka u pivovaru a dudáci," řekl ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Podle něj tak nemocnice pokračuje v trendu, jehož cílem je udělat nemocniční prostředí co nejpřijatelnější. V tomto směru například už roky spolupracuje s herečkou Dejvického divadla Zdeňkou Žádníkovou.

Už v minulosti nechala nemocnice své prostory vyzdobit obrazy či příslovími. Jsou například na dětském oddělení či na šestinedělí.

Zdroj: Strakonický deník

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top