Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická otevírá na svém detašovaném pracovišti ve Strakonicích studijní obor Praktická sestra. Výuka bude probíhat na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice. Bližší informace o studiu naleznete zde.

Ve věku nedožitých 90 let zemřel 6. ledna 2019 emeritní primář strakonického gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Dušan Gregora. Do nemocnice nastupoval v roce 1958 a postupně se stal velmi významným operatérem i porodníkem, kterému prošly rukama desetitisíce pacientek ze širokého regionu. Postupně zaváděl nové techniky – endoskopické operace i monitoring porodní činnosti plodu a v 80.-tých letech se podílel na výstavbě tehdy velmi moderního pavilonu, úspěšně publikoval v odborném tisku. Rovněž zavedl ve Strakonicích ultrazvuková vyšetření pacientek.

Podle mých osobních zkušeností se tak vždy snažil o inovativní přístupy, pořizování nových technik i vzdělávání svého týmu a tak se mimořádně významně zasloužil o rozvoj oboru gynekologie a porodnictví.

Čest jeho památce !

 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA - předseda představenstva

Týdeník Strakonicko přinesl obsáhlý rozhovor s předsedou představenstva naší nemocnice o největších událostech minulého roku ve strakonické nemocnici.

Přečtěte si článek celý.

V Zálesí proběhl 27. prosince již 19. ročník turnaje zdravotníků strakonického okresu ve stolním tenisu. Turnaje se tentokrát zúčastnilo 9 hráčů a hráček. Z vyřazovacích bojů vzniklo následně konečné pořadí:
1. Radek Chalupa /chirurgie/, 2. Tomáš Fiala ml. /RTG/ finále 3:2, 3. Jan Vaňata /chirurgie/, 4. Tomáš Fiala st. /ředitelství/, 5. Josef Harcuba /RTG/, 6. Eva Fialová /dětské/, 7. Marek Zbořil /ARO/, 8. Irena Fialová /ONM/, 9. Ivana Uhlířová /urologie/.

Pro primáře strakonické chirurgie Radka Chalupu šlo již o 17. vítězství, 1x zvítězili chirurg-urolog Pavel Lysenko a jedenkrát i chirurg Jan Vaňata.

Foto Jan Škrle.

Ve Strakonicích se konalo předsilvestrovské derby Slávie – Sparta /FANCLUBY/. Výtěžek akce v hodnotě 15.990,- Kč byl věnován ve prospěch dětského oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. na pořízení ultrazvukového přístroje.
Foto Jan Škrle.

Klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce přeje Nemocnice Strakonice, a.s.

Strakonická nemocnice otevřela nové Gastroenterologické centrum, kterému je věnován i obsáhlý článek MF Dnes.

Nemocnice Strakonice rozsvítila ve středu 5. prosince vánoční strom v aromatické zahradě za tónů koled v podání strakonických trubačů.

Andělé rozdávali dárky dětem a pro ostatní byl připraven svařák. Eva Rabová hovořila o symbolice svíček na adventním věnci, řekla: „Každý z nás by měl plamen pokoje, víry, lásky a naděje stále udržovat.“

Zdroj: Strakonický deník

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice slaví 10 let od sjednocení jednotlivých laboratorních pracovišť (biochemie, mikrobiologie, hematologie, krevní sklad, patologie) pod jedno společné centrum.

Při této příležitosti se uskutečnilo v úterý 4. prosince v budově Centrálních laboratoří slavnostní odhalení pamětní desky doc. MUDr. Dimitriji Slonimovi.

Na tohoto významného českého virologa a imunologa zavzpomínal v poutavém proslovu prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., uvedl: „Míťa byl rozený lovec mikrobů, zároveň měl to, čemu se říká kouzlo osobnosti, miloval historii a umění.“

Zdroj: Strakonický deník

Strakonická nemocnice, konkrétně interní oddělení, má od úterý 4. prosince zbrusu nové supermoderní gastroenterologické centrum. Přijela ho otevřít i hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská a označila strakonickou nemocnici za světovou. Centrum stálo 25 milionů korun. Slavnost si nenechala ujít spousta významných osobností. Všichni si po zahájení mohli jednotlivé místnosti centra prohlédnout a od lékařů a sester vyslechnout podrobný popis, co jaký přístroj umí.

Primář interního oddělení Ivo Horný na tento den rozhodně nezapomene. Bude mu ho připomínat obraz od regionálního výtvarníka Valentina Horby, který speciálně pro tuto příležitost namaloval pavilon interny.

Hejtmanka Stráská si zase na památku odvezla fotografii z nedávného sázení lípy republiky v areálu nemocnice, kde jsou zvěčněni všichni účastníci akce. Darovaný snímek jí očividně udělal radost, takže možná bude zdobit její kancelář.

Zdroj: Týdeník Strakonicko

Jihočeské nemocnice opět zaznamenaly úspěch v celorepublikovém prestižním projektu Nemocnice roku, který pořádá nezisková organizace HealthCare Institute. Nemocnice Strakonice je čtvrtou nejlepší nemocnicí v České republice, dále se umístila na 3. místě v hodnocení zaměstnanců. Nemocnice Jindřichův Hradec obsadila třetí příčku v hodnocení pacientů. Krajská Nemocnice České Budějovice se stala absolutním vítězem v hodnocení finanční kondice.

„Jsem nesmírně hrdá na to, že se se naše nemocnice stále drží v čele. Nejen v soutěžích, ale hlavně v reálném životě se tak ukazuje, že jihočeské zdravotnictví může být vzorem pro celou Českou republiku,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská s tím, že základní filozofií jihočeských nemocnic je stále zlepšovat péči o pacienty, mít spokojené zaměstnance, modernizovat vybavení a zisk investovat zpět do svého dalšího rozvoje.

„Neustále se snažíme zdokonalovat zdravotní péči, služby pro pacienty, vybavení či jednotlivá oddělení. Kontinuálně investujeme do rozvoje, díky čemuž bezesporu patříme k absolutní republikové špičce. Z úspěchu v projektu Nemocnice roku mám upřímnou radost,“ navazuje předsedkyně holdingu Jihočeské nemocnice MUDr. Zuzana Roithová, MBA.

V projektu se hodnotí finanční zdraví, spokojenost hospitalizovaných pacientů, spokojenost ambulantních pacientů a spokojenost zaměstnanců. „Úspěch jihočeských nemocnic je pro nás cennou zpětnou vazbou a motivace pokračovat v úspěšné cestě dál,“ říká člen představenstva Jihočeských nemocnic Ing. Michal Čarvaš, MBA.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top