Od roku 2024 funguje v Nemocnici Strakonice dobrovolnický program.  Na oddělení následné péče pravidelně dochází skupina studentů ze strakonického gymnázia a pomáhají trávit volný čas zejména osamělým pacientům. Návštěvy dobrovolníků přispívají ke zmírňování osamělosti, zlepšení psychosociálního stavu a usnadnění rekonvalescence. Pacienti se po návštěvě cítí lépe a  alespoň na chvíli nevnímají bolest a stereotypní nemocniční režim. 

Nemocnice Strakonice se zapojila do projektu „Efektivizace nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, spolufinancovaného EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu bylo rozšíření a zkvalitnění spolupráce s dobrovolnickými organizacemi a následné navýšení počtu dobrovolníků, kteří poskytnou své služby více pacientům a na více odděleních.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je člověk, který se svobodně rozhodl věnovat svůj čas, energii a schopnosti ve prospěch druhého člověka a svou pomoc poskytuje bezplatně. Dobrovolník nenahrazuje zdravotnický personál. Svojí přítomností u pacienta zlepšuje kvalitu jeho pobytu v nemocnici, napomáhá zvýšení jeho psychické pohody a přináší do světa nemocnice, kousek světa zvenčí.

Jak dobrovolnický program funguje?

Dobrovolníci přicházejí na oddělení do nemocnice ve smluvený termín a čas, kde se jich ujme koordinátor a následně je směřuje k pacientům, kteří o návštěvu dobrovolníka mají zájem. Zde tráví čas s pacientem a podle domluvy (cca 1 – 2 hodiny) a mohou s ním buď konverzovat, nebo nabídnou čtení, hraní her na lůžku, nebo doprovod na krátkou vycházku. Mezi dobrovolnické aktivity se může zahrnout i zooterapie, kdy do nemocnice dochází dobrovolník s vlastním zvířetem (pes, kočka, poník, papoušek aj.)

Každý dobrovolník je na začátku procesu proškolen v BOZP, hygieně rukou a v třídění odpadů. Je označený vizitkou se svým jménem a zeleným tričkem s nápisem DOBROVOLNÍK. Má uzavřenou smlouvu se zdravotnickým zařízením a má pravidelnou supervizi.

 

V případě zájmu o dobrovolnictví v nemocnici Vám poskytneme informace na níže uvedeném kontaktu.

Kontakt:

Mgr. Petra Hoblová, tel. 722 977 017

Mgr. Edita klavíková, MBA tel. 724 038 203

koordinátor dobrovolníků

 

 

Go to top