Pracoviště

ARO / JIP

Anesteziologická ambulance

Ambulance pro léčbu chronické bolesti

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Chirurgická JIP

Dětské oddělení

Dětské lůžkové oddělení, JIP

Dětská alergologická ambulance

Dětská endokrinologie a diabetologie

Dětská nefrologická ambulance

Dětská neurologická ambulance

Ultrazvukové vyšetření dětí

Výživové poradenství pro kojence a batolata

Gynekologie / porodnice

Dětská gynekologie

Lůžková část gynekologie

Onkologická poradna

Ordinace urogynekologie

Porodní sál

Rizikové těhotenství

Šestinedělí

Ultrazvuk 3D a 4D

Závodní gynekologie

Chirurgické oddělení

Chirurgická ambulance

Lůžková část CH1, CH2, CH3

Centrum pro řešení kýly

Cévní poradna

Hojení ran

Mamo poradna

Proktologická poradna

Traumatologická poradna

Výpis z dokumentace, pojistky

Interní oddělení

Lůžková část muži / ženy

JIP, IMP

Interní ambulance, EKG

Diabetologie

Endokrinologie

Gastroenterologie

Hematologie

Hemodialyzační středisko

Kardiologie

Nefrologie

Sono žil

Interní ambulance Vodňany

Interní a diabetologická ambulance Blatná

Neurologické oddělení

Lůžková část pro dospělé

Neurologická ambulance pro děti

Neurologická ambulance pro dospělé

Poradna pro cévní nemoci mozku

Poradna pro epilepsii

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

Poradna pro kognitivní a extrapyramidové poruchy

Elektroencefalografie (EEG)

Elektromyografie (EMG)

Evokované potenciály

Neurosonologie

Aplikace botulotoxinu

Neurologická ambulance Blatná

Neurologická ambulance Vodňany

Plicní oddělení

Lůžková část pro dospělé

Plicní ambulance Strakonice

Plicní ambulance Vodňany

Plicní ambulance Blatná

Bronchoskopie

Spirometrie

Centrum léčby závislosti na tabáku

Oddělení následné péče

Lůžková část pro dospělé

DIOP

Centrum péče o zrak

Ambulantní provoz pro dospělé a děti

Operační sál

Zorné pole

HRT II, OCT

 

Rehabilitace

Ambulance lékaře

Fyzioterapie - denní stacionář

Akreditované lymfologické středisko

Psychiatrie / psychologie

Psychiatrická ambulance

Ordinace klinického psychologa

Lékárna

Veřejná lékárna

Ústavní lékárna

Výdejna zdravotnických prostředků

Příprava sterilních přípravků s obsahem cytotoxických látek

Odborné pracoviště pro poskytování lékových informací

Onkologie

Onkologická ambulance

Aplikační sál chemoterapie

ORL ambulance

Ambulance pro infekční nemoci a cestovní medicínu

Lékařská služba první pomoci

LSPP pro dospělé

LSPP pro děti

Stomatologická ambulance

Radiodiagnostické oddělení

Skiagrafie / skiaskopie

CT pracoviště

Oddělení nukleární medicíny

Centrální laboratoře

Úsek klinické biochemie

Úsek hematologie a krevního skladu

Úsek klinické mikrobiologie, ATB středisko

Úsek patologie

Centrální operační sály, centrální sterilizace

Dopravní zdravotnická služba

Poděkování od našich pacientů

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top