Nařízení vlády o omezení návštěv v nemocnicích

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje
1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
- přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
- návštěv nezletilých pacientů,
- návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
- návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,


2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

Výtvarný ateliér Domu dětí a mládeže věnoval strakonické nemocnici sérii obrazů, které nově zdobí dvě hlavní schodiště pavilonu operačních oborů. Slavnostní předání proběhlo v úterý 29.9.2020 za účasti zástupců DDM, paní ředitelky Mgr. Ivy Šrámkové a paní Vlaďky Hradské. Děkujeme!

S ohledem na vývoj epidemiologické situace vyhlašuje Nemocnice Strakonice, a.s. od soboty 3. října 2020 zákaz návštěv na Plicním oddělení. Zákaz návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu jejich onemocnění. Návštěvu pacienta může ve zcela výjimečných případech a na nezbytně nutnou dobu povolit pouze primářka oddělení či ošetřující lékař.

Na ostatních odděleních Nemocnice Strakonice, a.s. platí nadále omezený režim návštěv:
1) Při příchodu na lůžkové oddělení se pacienti a návštěvy musí ohlásit u personálu a dbát jeho pokynů.
2) V jednom okamžiku mohou být u hospitalizovaného pacienta přítomny na návštěvě maximálně dvě osoby a současně nemůže být návštěva u dalšího pacienta.
3) Návštěvníci musí být zdraví. Nesmí mít případné symptomy onemocnění COVID19 (zejm. kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu).
4) Během návštěvy je povinné používat ochranu nosu a úst (roušku).
5) Zásadně prosíme, aby návštěvy využily pro návštěvu prostor mimo lůžkové oddělení (např. nemocniční park, atria, vestibuly a podobně), za tímto účelem nemocnice připravuje možnost posezení, kde bude zajištěna desinfekce ploch. V rámci nemocničního pokoje bude umožněna návštěva v jednom okamžiku pouze u jednoho pacienta na dobu maximálně 20 minut.
6) O výjimkách, např. o prodloužení návštěvy v paliativní péči, může rozhodnout primář či jím pověřený lékař oddělení.

Nemocnice Strakonice, a.s. vybudovala další parkoviště, kterým se snaží řešit častý problém všech nemocnic, tzn. nedostatek parkovacích míst. Nemocnice Strakonice, a.s. je pavilonového typu, která se snaží v maximální míře umožnit vjezd pro pacienty a jejich rodinné příslušníky, současně však ponechat volné průjezdy záchrance, sanitkám, zásobování a ostatním přijíždějícím. Proto bylo podle investičního plánu dokončeno dalších 58 parkovacích míst za budovou NORD. Prostor kolem bude ještě osázen stromy podle projektu, počká se na vegetačně vhodný podzimní termín. Děkujeme zhotoviteli Znakon Sousedovice, a.s. za dodržení termínu realizace, návštěvníci i pacienti získali další možnosti k odstavení auta.

Nemocnice ve Strakonicích provozuje v blatenské poliklinice šest odborných ambulancí i radiologické pracoviště. S pomocí města Blatná před čtyřmi lety došlo k pořízení nového rentgenového přístroje, mezitím Technické služby Města Blatná nadále nemocnici podporovaly. 

Ve čtvrtek 10. září v prostorách polikliniky za přítomnosti starostky Kateřiny Malečkové a místostarosty Pavla Ounického proběhlo předání další podpory ve výši 50 000 korun jakožto daru strakonické nemocnici. "Tento obnos bude využit k pořízení nových digitálních kazet pro rentgenové pracoviště. Blatné za tuto podporu moc děkujeme," uvedl ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

zdroj: Strakonický deník

Ve čtvrtek 3.9.2020 se ve strakonické nemocnici uskutečnilo předání daru od nadačního fondu Kapka naděje, kterou při akci zastoupili zakladatelka fondu paní Vendula Pizingerová a jeho ředitel Jan Fischer, MLITT. Dar za nemocnici převzali ředitel MUDr. Tomáš Fiala, MBA a primář dětského oddělení MUDr. Martin Gregora. Příspěvek ve výši 250.000 Kč bude využit na pořízení nového ekg, monitorů intenzivní péče a infuzní pumpy. Vendula Pizingerová se současně stala kmotrou nového vydání knihy autorů Martina Gregory a Miloše Velemínského "Čekáme děťátko", kterou vydává nakladatelství Grada. Nadace Kapka naděje strakonické nemocnici pomáhá už třináct let. Vážíme si toho!!

Zaměstnanci strakonické nemocnice pod vedením jejího ředitele MUDr. Tomáše Fialy sestavili Moribundus týma prvně se v neděli 6.9.2020 zúčastnili závodů dračích lodí ve Strakonicích - Strakonický drak 2020. Protože se jednalo o první zkušenost, je třinácté místo milým výsledkem. Atmosféra byla výborná. Těšíme se na další ročník!

Přesto, že lékařka Diana Apetauerová žije již téměř třicet let v Bostonu, ráda se vrací do svých rodných Strakonic, na které je pyšná.

Jako rodačka ze Strakonic se ráda vracím do známých míst, domů. Téměr 30 let žiji daleko za Atlantikem v krásném Bostonu ve státě Massachusetts, kde pracuji jako lékařka- neurolozka. Do Strakonic jezdím minimálně jednou do roka, navštívit mé rodiče, přátele, kolegy z nemocnice. Většina mých návštěv je spojena s věcmi velmi příjemnými a krásnými, vzpomínkami na mládí a setkáváním s mými nejbližšími. Již několikrát jsem též přivezla slavné bostonske profesory, abych jim nejen ukázala krásu naší vlasti, ale abych se s nimi mohla podělit o úspěchy česke medicíny. Jsem pyšná na to, že pocházím z tohoto města a chtěla bych vám občané tohoto města poděkovat za to, jací jste.
Letošní návštěva Strakonic byla jedna z těch návštěv smutnějších, protkaná zdravotními komplikacemi mých nejbližších. V momentech bolesti a smutku se vždy snažíme nalézt něco, co nám dodá sílu a naději. A tou nadějí jste byli právě vy, občané tohoto města. Mnohočetné návštěvy na úřadech, v nemocnici, veterině, obchodech či cukrárně byly vždy doprovázeny ochotou, pochopením a snahou pomoci. Každé přívětivé přijetí bylo pohlazením na mém bolavém srdci. Specialní poděkování patří panu řediteli MUDr. Fialovi, MUDr. Pelíškovi a celému kolektivu neurologického oddělení, a taktéž MVDr. Vačkářovi. Strakonická Nemocnice nám již mnohokráte poskytla špičkovou péči spojenou s vynikající odborností a lidskostí, a ani letos nezklamala.

A proto Vam pěji odu, moji milí Strakoňáci. Děkuji Vám za vše, dali jste mi naději a buďte k sobě takoví, jako jsem vás poznala během mojí letní navštěvy!

 

Diana Apetauerova, MD

Boston, MA, USA

Centrální laboratoře strakonické nemocnice získaly nový přístroj, který výrazně urychlí testy na COVID - 19. Laboratoře denně zpracovávají kolem 100 vzorků a od března již provedly zhruba 7500 testů.
K novému přístroji primářka Eva Šimečková uvádí: Jde o tzv. izolátor, který je nezbytný v první fázi vyšetřování při izolaci viru způsobujícího COVID-19. Dosud jsme měli zapůjčený jiný typ přístroje, který měl kapacitu 24 vzorů izolovaných za hodinu a půl. Už nestačil a a začal být velmi poruchový., Nový přístroj má kapacitu 48 vzorků izolovaných do dvacet minut." Díky novému přístroji dojde ke zkrácení času a zvětšení kapacity laboratoře. Nemocnice do pořízení přístroje jihokorejské výroby investovala zhruba půl milionu korun a je na jihu Čech jedinou nemocnicí, která jej vlastní. Žhavou premiéru zažívá přístroj v pátek 7. srpna, protože pomůže při testování vzorků z prachatického domu pro seniory.

Ačkoliv se režimová opatření od 1. července v řadě ohledů uvolňují, ve zdravotnických zařízeních se v souladu s platným mimořádným opatřením ministra zdravotnictví situace nemění. I nadále jsou všechny osoby ve zdravotnických zařízeních povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou případů, které stanoví ošetřující lékař (např. pokud je to potřebné pro poskytování zdravotních služeb).

Nemění se ani zavedená pravidla pro návštěvy hospitalizovaných pacientů.
1) V jednom okamžiku mohou být u hospitalizovaného pacienta přítomny na návštěvě maximálně dvě osoby.
2) Návštěvníci musí být zdraví. Nesmí mít případné symptomy onemocnění COVID19 (zejm. kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu).
3) Během návštěvy je povinné používat ochranu nosu a úst (roušku).
4) Zásadně prosíme, aby návštěvy využily pro návštěvu prostor mimo lůžkové oddělení (např. nemocniční park, atria, vestibuly a podobně), za tímto účelem nemocnice připravuje možnost posezení, kde bude zajištěna desinfekce ploch. V rámci nemocničního pokoje bude umožněna návštěva v jednom okamžiku pouze u jednoho pacienta na dobu maximálně 20 minut.
5) O výjimkách, např. o prodloužení návštěvy v paliativní péči, může rozhodnout primář či jím pověřený lékař oddělení.

Akce se koná 18.6.2020 v lékárně Nemocnice Strakonice, a.s. od 10:00 do 13:00.

V lékárně Nemocnice Strakonice si budete moci nechat bezplatně zkontrolovat znaménka
Trápí vás mateřské znaménko? Máte podezření, že by pro vás mohlo být nebezpečné? Ve čtvrtek 18. června můžete navštívit lékárnu strakonické nemocnice a znaménka si nechat bezplatně prohlédnout.
Akce se uskuteční od 10 do 13 hodin. Přijít může kdokoliv, tedy i lidé, kteří sice nemají podezření, ale chtějí si znaménka nechat zkontrolovat preventivně.
Pro návštěvníky bude zároveň připravena speciální sleva na fotoprotekci pro citlivou pokožku Anthelios od La Roche-Posay. Sleva je 150 korun a platí při nákupu zmíněných přípravků nad 490 korun. Nevztahuje se na již zvýhodněné nabídky.
Lékárna, která pro veřejnost poskytuje komplexní lékárenskou péči, a to včetně poradenství, se nachází přímo v nemocničním areálu na adrese Radomyšlská 336. Provozní doba je pondělí až pátek od 7 do 17 hodin.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top