Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

Od 25.2. platí toto nařízení MZČR o nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Všem osobám se mimořádným opatřením MZČR zakazuje pohyb a pobyt ve vnitřních prostorech zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Výjimku mají děti od 2 do 15 let, které na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Nařízení se nevztahuje
- na děti do dvou let věku
- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu , jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
- pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
- zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

 

Režim návštěv v Nemocnici Strakonice, a.s. od 31.5.2021

Návštěvu hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Strakonice, a.s. lze s ohledem na koronavirovou epidemii připustit pouze za splnění níže uvedených podmínek.

Osoba navštěvující pacienta:

1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (před začátkem návštěvy bude změřena tělesná teplota a proveden pohovor zjišťující výskyt příznaků onemocnění)

2. po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95); výjimku mají děti - děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, u dětí od dvou do patnácti let věku je umožněn i jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa); 

3. provede desinfekci rukou (k dispozici na vstupu na oddělení a na jednotlivé pokoje);

4. předloží některý z níže uvedených dokladů 

a) záznam o negativním výsledku RT-PCR 2 nebo POC antigenního test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin (vyšetření lze např. absolvovat v Odběrovém centru Nemocnice Strakonice, a.s. (www.nemst.cz), nebo

b) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR nebo jiný doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že
- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;
- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována i druhá dávka;
- nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

c) doklad o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, u kterého již uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS CoV-neuplynulo více než 180 dní.

 

Režim návštěv počítá s tím, že v jednom okamžiku může být na pacientském pokoji návštěva pouze u jednoho pacienta v počtu max. 2 osob, délka návštěvy je omezena na 20 minut. Preferujeme, aby návštěvy za dobrého počasí probíhaly ve venkovních prostorech nemocnice.

INFORMACE PRO TĚHOTNÉ A RODIČKY, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19

Pro těhotné platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.
Pacientky by neměly automaticky a bez ohlášení chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi. Vždy nejdříve kontaktujte telefonicky.

Před odjezdem do porodnice kontaktujte porodnici telefonicky – tel.: 383 314 266
- dostavit se s chirurgickou rouškou, vhodněji s respirátorem, roušku/respirátor je nutná i pro doprovod,
- po příjezdu do areálu nemocnice opět kontaktovat porodnici, aby se o rodičku personál mohl postarat hned od vstupu do porodnice a byl omezen volný pohyb mezi ostatními rodičkami, jinými pacienty a zdravotníky.


Péče o rodičku a novorozence při a po porodu ani způsob porodu se nijak zásadně neliší.

Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji s vlastním sociálním zařízením,

Přítomnost doprovodu u porodu je možná, při zachování následujících podmínek:
- třetí osoba (otec dítěte) žije ve společné domácnosti s rodičkou;
- má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19;
- používá po celou dobu pobytu chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest, doporučujeme respirátor;
- neopouští porodní pokoj.


Je důležité respektovat pokyny personálu porodnice, který Vám bude nápomocen po celou dobu pobytu.

V případě dotazů volejte na tel. 723 923 501.

 

Antigenní testování
Z důvodu současné pandemické situace, budou při příjmu na porodnici, těhotné, rodičky i doprovod k porodu testováni antigenním testem.
Test nepotřebujete vy ani váš doprovod v případě, že:

- jste byli očkováni a uplynulo 14 dní od poslední dávky (certifikát o očkování s sebou)

- prodělali jste onemocnění COVID-19 (do 90 dní od posledního pozitivního testu, lékařskou zprávu s sebou)

- pokud jste byli testováni v rámci zaměstnání –mějte u sebe potvrzení, ne starší 7 dnů.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Gynekologicko – porodnické oddělení

 

 

Mgr. Miloslava Bláhová

Na tomto telefonním čísle získáte základní informace o provádění odběrů v nemocnici. Kontakt neslouží ke sdělování výsledků! 

Provozní doba infolinky: pracovní dny 8:00 - 14:00

Informace k PCR diagnostice naleznete zde.

Informace k antigenním testům naleznete zde.

 

Vyšetření protilátek

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. nabízejí možnost sérologického vyšetření protilátek IgG a IgM proti novému koronaviru SARS-CoV-2 ELISA testem v žilní krvi pacienta. Výkon není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Cena vyšetření: odběr krve a vyšetření protilátek: 550,00 Kč

samotné vyšetření protilátek (proběhl-li odběr krve např. u praktického lékaře): 500,00 Kč

 

Zájemci o vyšetření mají postupovat takto:

1. Vytisknout a vyplnit žádanku o vyšetření (k dispozici ke stažení zde .pdf)

2. Provést úhradu vyšetření

a) platbou na pokladně nemocnice (provozní doba zde)

b) převodem na účet nemocnice

199127585 / 0300 (Československá obchodní banka)
variabilní symbol: rodné číslo pacienta bez lomítka (např. 1234567890)
Zpráva pro příjemce: Sérologie COVID

3. S vyplněnou žádankou a potvrzením o úhradě se dostavit do odběrového střediska nemocnice k provedení odběru srážlivé žilní krve

Nemocnice Strakonice, a.s. - Radomyšlská 336, Strakonice, umístění: v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. v přízemí pavilonu operačních oborů, provozní doba: 6:00 až 12:00 každý pracovní den

Poliklinika Strakonice, s.r.o., Bezděkovská 186, 386 01 Strakonice, provozní doba: 6:30 až 10:30 každý pracovní den

Poliklinika Blatná, s.r.o., J. Wericha 502, 388 01 Blatná, provozní doba: 6:30 až 14:00 každý pracovní den

4. Výsledek vyšetření bude sdělen formou sms do tří pracovních dnů. Tištěný výsledek je možné vyzvednout v budově Centrálních laboratoří v pracovních dnech od 6:00 do 15:00.

Mám (asi) COVID-19, co mám dělat?

Sledujte své příznaky

Pokud máte horečku, kašel nebo jiné příznaky, můžete mít COVID-19. Většina lidí má mírné onemocnění a může se zotavit doma. Pokud si myslíte, že jste mohli být vystaveni COVID-19, obraťte se na svého praktického lékaře. Sledujte své příznaky.

Pokud máte výrazné zdravotní potíže (včetně potíží s dýcháním), okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Kroky, které vám pomohou zabránit šíření přípravku COVID-19, pokud jste nemocní

Pokud jste nemocní s COVID-19 nebo si myslíte, že byste mohli mít COVID-19, postupujte podle následujících pokynů, abyste se o sebe postarali a pomohli chránit ostatní lidi ve vašem okolí.

 

Zůstaňte doma

Zůstaňte doma. Většina lidí s COVID-19 má mírné onemocnění a může se zotavit doma bez lékařské péče. Neopouštějte svůj domov, s výjimkou lékařské péče. Nenavštěvujte veřejné prostory. Opatruj se. Odpočiňte si a zůstaňte hydratovaní. Užívejte volně prodejné léky, jako je např. paracetamol,  které vám pomohou, cítit se lépe. Zůstaňte v kontaktu se svým lékařem, kterého kontaktujte telefonicky. Vyhněte se veřejné dopravě. Sledujte svůj zdravotní stav.

 

Oddělte se od ostatních lidí

Pokud je to možné, zůstaňte v konkrétní místnosti a mimo dosah jiných lidí a domácích zvířat ve vašem domě. Pokud je to možné, měli byste použít samostatnou koupelnu. Pokud potřebujete být doma nebo vně jiných lidí nebo zvířat, noste masku.

Řekněte svým blízkým kontaktům, že mohli být vystaveni COVID-19. Infikovaná osoba může šířit COVID-19 počínaje cca 2 dny předtím, než má osoba jakékoli příznaky nebo pozitivní testy. Tím, že dáte svým blízkým kontaktům vědět, že mohly být vystaveny COVID-19, pomáháte chránit každého.

 

Kdy vyhledat pohotovostní lékařskou pomoc

Pokud je to možné, kontaktujte lékaře nejdříve telefonicky. Řada problémů se dá vyřešit tímto způsobem.

Lékařskou pomoc vyhledejte zejména v případě

- problémů s dýcháním

- přetrvávající bolesti nebo tlaku na hrudi

- nově vzniklé zmatenost

- poruchy vědomí

- namodralých rtů nebo obličeje

 

V první řadě kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře. V případě závažných příznaků pak Zdravotnickou záchrannou službu (155).

Při nedostupnosti praktického lékaře se můžete obrátit i na ambulanci plicního oddělení (383 314 134) nebo interního oddělení (383 314 328) nebo navštívit LSPP.

 

Pokud jste nemocní, noste masku přes nos a ústa

Pokud musíte být v blízkosti jiných lidí nebo zvířat, včetně domácích mazlíčků, měli byste nosit masku přes nos a ústa. Pokud jste sami, nemusíte masku nosit. Pokud si nemůžete nasadit masku (například kvůli problémům s dýcháním), zakryjte si ústa při kašli a kýchání jiným způsobem. Snažte se zůstat alespoň 2 metry od ostatních lidí. To pomůže chránit lidi kolem vás.

 

Chraňte ostatní při kašli a kýchání

Při kašli nebo kýchání si zakryjte ústa a nos tkání. Vyhoďte použité kapesníky do koše. Okamžitě si umyjte ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund. Pokud mýdlo a voda nejsou k dispozici, očistěte si ruce dezinfekčním prostředkem na ruce na bázi alkoholu, který obsahuje nejméně 60% alkoholu.

 

Často si myjte ruce

Myjte si ruce často mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund. To je zvláště důležité po smrkání, kašlání nebo kýchání; po užití záchodu; a před jídlem nebo přípravou jídla.

Pokud nejsou k dispozici mýdlo a voda, použijte dezinfekční prostředek na ruce. Používejte dezinfekční prostředek na ruce na bázi alkoholu s minimálně 60% alkoholu, který zakrývá všechny povrchy vašich rukou a třese je, dokud nejsou suché.

Mýdlo a voda jsou nejlepší volbou, zvláště pokud jsou ruce viditelně špinavé.

Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytými rukama.

 

Vyhněte se sdílení osobních věcí z domácnosti

Nesdílejte nádobí, sklenice, šálky, jídelní nádobí, ručníky nebo ložní prádlo s jinými lidmi ve vaší domácnosti. Po použití tyto předměty důkladně omyjte mýdlem a vodou nebo vložte do myčky.

 

Každý den čistěte všechny „vysoce dotykové“ povrchy

Vyčistěte a vydezinfikujte vysoce dotykové povrchy ve vaší „nemocniční místnosti“ a koupelně; noste jednorázové rukavice. Nechte někoho jiného vyčistit a dezinfikovat povrchy ve společných prostorách, ale pokud je to možné, měli byste vyčistit svou ložnici a koupelnu.

Pokud pečovatel nebo jiná osoba potřebuje vyčistit a vydezinfikovat ložnici nebo koupelnu nemocného, ​​měl by tak činit podle potřeby. Pečovatel / jiná osoba by měla před čištěním nosit masku a jednorázové rukavice. Poté, co nemocný použije koupelnu, by měli počkat co nejdéle, než vstoupí do koupelny a vyčistí ji. Mezi vysoce dotykové povrchy patří telefony, dálková ovládání, pulty, stolní desky, kliky, koupelnová zařízení, toalety, klávesnice, tablety a noční stolky.

Očistěte a vydezinfikujte oblasti, které mohou obsahovat krev, stolici nebo tělní tekutiny.

Používejte čisticí a dezinfekční prostředky pro domácnost. Pokud je místo nebo předmět znečištěný, očistěte jej mýdlem a vodou nebo jiným čisticím prostředkem. Poté použijte dezinfekční prostředek pro domácnost. Postupujte podle návodu.

 

přeloženo podle: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

Dárci rekonvalescentní plazmy

Po prodělaném onemocnění COVID-19 mají někteří lidé v krvi velké množství protilátek proti novému koronaviru. Nejvyšší koncentrace bývají u těch, kteří měli vysoké horečky nebo ti, kteří kvůli této nemoci museli být hospitalizováni.
Tyto protilátky se odebírají plazmaferézou a podávají se ve formě rekonvalescentní plazmy osobám s těžkou formou COVID-19. Plazmaferéza je proces, kdy se u dárců krve odebere krev, z ní se odfiltruje plazma, která je dále zpracována, a zbylé červené krvinky naředěné ve fyziologickém roztoku se vrací zpět do krevního oběhu dárce.
Vědecké studie prokázaly bezpečnost podání rekonvalescentní plazmy a většina analýz také potvrzuje, že pacienti z této léčby mají prospěch. Ukazuje se, že čím dříve v průběhu těžké formy onemocnění COVID-19 se rekonvalescentní plazma podá a čím vyšší koncentraci virus-neutralizačních protilátek má dárce, tím větší přínos má nemocný.

Kdo se může stát dárcem rekonvalescentní plazmy?
- Prokázané onemocnění COVID-19 více než 14 dní po úzdravě (ideálně s horečnatým průběhem nebo hospitalizací)
- Věk 18-65 let, tělesná hmotnost 50 kg a více
- Muži, kteří nikdy nedostali krevní transfuzi
- Ženy, které nikdy nebyly těhotné a které nikdy nedostaly krevní transfuzi (riziko zvýšeného výskytu protilátek anti-HLA)

Kdo nemůže být dárcem rekonvalescentní plazmy
- Osoby, které měly v posledních 6 měsících invazivní výkon (např. operaci)
- Pozitivní test na HIV, virové hepatitidy B a C
- Rizikový životní styl (muži mající sex s muži, užívání drog, rizikový sex nebo sex za úplatu)

V případě zájmu kontaktujte prosím:
RNDr. Jana Fleischmannová
Úsek klinické mikrobiologie a antibiotické středisko CL, Nemocnice Strakonice, a.s.
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 383314406

Pokud splňujete výše uvedená kritéria pro darování plazmy, musíme nejprve zjistit, zda a kolik máte po prodělaném onemocnění protilátek proti COVID-19 a jakou máte krevní skupinu. To obnáší běžný odběr krve do dvou zkumavek (2 x 5 ml).


Odběry krve je možné po telefonické domluvě provést v Nemocnici Strakonice, a.s. každý všední den od 6:00-12:00 v odběrovém místě v pavilonu operačních oborů.


Co se stane potom?
Vzorky pro vyšetření protilátek budou odeslány na Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., kde bude případně probíhat i vlastní odběr plazmy. Výsledky vyšetření a další postup vám sdělí telefonicky pracovníci tohoto oddělení.

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte.

V posledních týdnech i ve strakonické nemocnici vnímáme neuvěřitelný vzestup empatie, sounáležitosti a pozitivního vnímání zdravotníků ze strany veřejnosti. Výrazem toho je podpora a dary zdravotnickým spolupracovníkům – zaměstnancům Nemocnice Strakonice, a.s. Nejde jen o zdravotnický materiál /roušky, pláště, štíty, respirátory, zástěry, desinfekci/, ale i jiné četné komodity jako kávu, občerstvení, svačinky, ovoce, pochoutky, kávovary ale i zápůjčku automobilu. Dovoluji si níže uvést dárce, seznam si nečiní nárok být stoprocentní. Nemocnice je totiž fungující společenství, má hodně ordinací, oddělení, pracovišť a v některých případech probíhá předávání přímo „face to face“ jednotlivým zdravotníkům. Prosím, kdybych přece jen někoho opomněl uvést – předem se omlouváme!

Vážení přátelé, klienti, pacienti, obchodní partneři, všem Vám velmi děkujeme a vaší pozornosti si vážíme.

Společně to zvládneme!!!!

MUDr. Bc, Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.

 • f. TEXODO
 • Měšťanský pivovar Dudák, Strakonice
 • Hyundai Centrum Strakonice
 • f. Staněk, Písek
 • MgA. Kristýna Hodinová
 • Mgr. Daniela Samcová - všeobecná sestra z ARO-JIP - šije se svojí maminkou
 • Mgr. AnneMaria Mikešová - všeobecná sestra z ARO-JIP - šije se svojí maminkou
 • Eva Turnerová - dětská sestra z dětského odd.
 • pí. Michaela Matasová, Petra Zemenová, Klára Zemenová, Tereza Matasová, Marie Braťková, Dagmar Matějková
 • Spolek – „Střelské Hoštice pomáhají“ – Mgr. Nikola Vinická - všeobecná sestra z ARO-JIP, která šije se skupinou – Ondřej Kubový, Marie
 • Zábranská, Jana Hrušková, Račákovi, Rejškovi, Kopelentovi, Janochovi, Kamila Němejcová, Magdaléna Kopáčková, Jana Bažatová, Lucie
 • Kadlecová, Králová, Nováková, Pánková, Pauchová, Eva Borovičová
 • Ing. Lenka Manová, Strakonice
 • MUDr. Martin Kuba a společnost OIG Power
 • pí. Michaela Matasová, Petra Zemenová, Klára Zemenová, Tereza Matasová, Marie Braťková, Dagmar Matějková
 • MŠ a ZŠ Plánkova, Strakonice – kolektiv zaměstnanců
 • MŠ Svojsíkova, Strakonice – kolektiv zaměstnanců, ředitelka Bc. Jana Dufková
 • Karel Reindl, Strakonice
 • Firma VAVI, Vimperk
 • Firma PFEIFER Holz, s.r.o., Chanovice
 • Firma IDEAL AUTOMOTIVE – kolektiv zaměstnanců
 • Firma LEIFHEIT, Blatná
 • pí. Evženie Bezpalcová, Lada Novotná, Alena Šrámková, Kateřina Sedlecká, Miroslava Sobolčíková
 • pí. Petra Lišková
 • Ing. Lucie Matějková
 • pí. Soňa Pavlíková, Jana Vršecká
 • Tým Stavbařů 209 – pí. Libuše Kratochvílová, pí. Hana Opavová, pí. Dana Brůhová
 • Zaměstnanci ředitelství nemocnice
 • Zaměstnanci z oddělení a ambulancí nemocnice
 • Dětské centrum Jihočeského kraje, Strakonice – zapůjčení třídy-herny pro děti zaměstnanců
 • Dětské centrum Jihočeského kraje, Strakonice – pomoc při zajištění hlídání malých dětiček zaměstnanců
 • Dětská skupina Srdíčko
 • F. Garantstav, Strakonice – zapůjčení stavební buňky a obytného vozu pro odběry
 • Café Monte Cintu, Strakonice
 • p. Hanzlík – autodílna
 • pracovnice Městského úřadu Strakonice a Ing. Jitka Svobodová
 • MUDr. Alexandr Rypl
 • pí. Alena Rampichová
 • „Nejlepší švadlenky z Blatné“ – pí. Perntová Jiřina
 • všeobecná sestra pí. Slavíková Pavla z ONP s rodiči
 • sanitářka pí. Kratochvílová Tereza z ONP s rodiči
 • pí. Bálková, Strakonice
 • pí. Pincová, Písek
 • MŠ Čtyřlístek Strakonice – kolektiv zaměstnanců
 • Obec Mečíchov
 • obec Dobev
 • Obec Osek
 • pí. Kadochová Helena, Bc. Sýkorová Michaela
 • pí. Jiřina Perntová – Blatná
 • sl. Hálová Kateřina, Niebauerová Eliška
 • maminky z nadačního fondu „Srdce pro Strakonice“
 • pí. Eva Drančáková
 • Mgr. Květa Fišerová, Drachkov
 • F. NAFO, s.r.o. Strakonice
 • Sůl a Řepa – restaurace Strakonice
 • Generali Česká Pojišťovna – Perfect Catering (Asociace sestřiček – AS)
 • Berlin-Chemie Menarini pro „Vaše lékaře a zdravotní sestry“
 • p. Ladislav Cabejšek, Kvilda 9
 • p. Kotrch – „Společně dál a vejš“
 • f. ADIENT, s.r.o., Strakonice
 • f. BP servis Blatná, Nářadí online.cz
 • SKAUTI – Klatovy, p. Jaroslav Wágner
 • f. ELKOST Plus Strakonice, s.r.o.
 • f. ZEMCHEBA Chelčice
 • Město Strakonice
 • Městské kulturní středisko Strakonice
 • pí. Miluška Velíšková
 • f. Angelini Pharma,s.r.o., Česká republika
 • pí. Aneta Zborníková, Vladimíra Kunešová
 • Nadační fond Jihočeské naděje
 • P. Tomáš Vencl
 • Very Goodies
 • Stavmat Stavebniny, Strakonice
 • pí. Věra Mašková – „Chill-me“, pí. Olina Málková – švadlenka, pí. Marie Pejřimovská z f. R+S Stickerea, s.r.o.
 • pí. Julie Chadimová
 • pí. Marie Mášková
 • Skautské středisko, Volyně, p. Jiří Jedlička
 • pí. Gabriela Sedláčková
 • pí. Tetyana Svyshch
 • p. Ing. Jaroslav Kohout
 • ČVUT Praha
 • Petra Haratická, Martin Ševčík – Střední škola gastronomická a hotelová Praha
 • p. Zdeněk Šebák
 • NUTILY.cz – p. Stanislav Kuchta
 • TopHelpPlus, s.r.o., Domácí péče, ing. Jaromír Gajdáček a Martina Gajdáčková
 • f. HARTMANN-RICO, a.s.
 • Jan Chvosta
 • Josef Vonášek
 • PATERNA – REALITY, s.r.o., Volyně
 • f. Toms AG s.r.o., p. Pavel Toman
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • DC – Divadlo Čejetice
 • pí. Petra Červíčková
 • DonGemini s.r.o. Horní Planá
 • manželé Pošvicovi
 • f. EKOHRON, s.r.o. Vodňany
 • Kapka Naděje – VLNA NADĚJE
 • Bufet Hradský
 • Pražírna Drahonice – A MANO, s.r.o.
 • ČESKÁ ŽULA, s.r.o., Strakonice
 • Elektro Hana Němcová, s.r.o.
 • Firma MEDIN, a.s.
 • ČSAD Jihotrans, a.s.
 • Borůvka, o.p.s. Praha
 • Skupina DYMYTRY
 • Zájezdní hostinec U Jiskrů, Kbelnice – obědy
 • TETA drogerie – dárkové poukazy
 • SHD Hodonice u Znojma – šité roušky 
 • Coca Cola – láhve s vodou

Aktuální informace

 • Očkování bez registrace v OČKU ve Strakonicích

  Strakonická nemocnice postupně rozšíří očkování osob bez nutnosti registrace. Již tento pátek 30.7.2021 se budou moci v Očkovacím centru v Lidické ulici ve Strakonicích očkovat neregistrovaní zájemci ve věku…

 • Krácení intervalu pro přeočkování

  Vláda ČR rozhodla s platností od 15. července 2021 o zkrácení intervalu pro přeočkování u nově registrovaných klientů. Z tohoto důvodu bude klientům, kteří ve čtvrtek 15.7. obdrží ve…

 • Proti covidu je očkovaná polovina obyvatel Strakonicka

  Ve strakonickém očkovacím centrum dnes (23.6.2021) před polednem naočkovali vakcínu s pořadovým číslem 50 tisíc. Očkovaných je okolo 54 % obyvatel Strakonicka starších 16 let. Také tento týden (21.-25.6.2021)…

 • Oxymetr může pacienta uklidnit

  Pacienti plicního oddělení Nemocnice Strakonice a.s. si mohou domů půjčit oxymetr. Jedná se o malý přístroj, který měří množství kyslíku v krvi. „K dispozici máme deset oxymetrů, které půjčujeme…

Map and directions
Mapa areálu

Interaktivní mapa Vám pomůže najít správnou cestu na požadované pracoviště.

Čtěte víc

Průvodce hospitalizací
Průvodce hospitalizací

Čeká Vás hospitalizace v naší nemocnici? Zde najdete informace, které se Vám mohou hodit.

Čtěte víc

Lékárna
Lékárna

Navštivte naši lékárnu a prodejnu zdravotnických prostředků, kvalitní služby, široký sortiment.

Čtěte víc

Oznámení a akce

Medicínský rádce

Poděkování od našich pacientů

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top