Na základě výsledku jednání s MZČR začne Nemocnice Strakonice, a.s. znovu objednávat a testovat samoplátce metodou PCR na nemoc COVID-19.
Na základě vyhlášení MZČR o regulaci ceny, která je nižší než skutečné celkové náklady, byla započata jednání, která skončila příslibem MZČR zohlednit náklady na odběrové místo v nově připravované kompenzační úhradové vyhlášce pro rok 2020.
Na základě tohoto příslibu se ihned vracíme k testování a k fakturaci za regulovanou cenu, tedy za 1756 Kč. Nebudeme připočítávat žádné příplatky za časné doručení výsledku.

INFORMACE O PCR VYŠETŘENÍ KORONAVIRU PRO SAMOPLÁTCE, ZEJM. PENDLERY

Test se provádí v Odběrovém místě Nemocnice Strakonice, a.s. na základě předem uhrazeného poplatku ve výši 1756,00 Kč.

NA ODBĚR JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT ZDE 

Poplatek lze zaplatit
a) převodem na účet nemocnice 199127585 / 0300 (ČSOB Strakonice), variabilní symbol: rodné číslo, do zprávy pro příjemce uvést: COVID - pendler;
b) přímo v pokladně na ředitelství Nemocnice Strakonice hotově nebo kartou (pondělí - pátek 7:30 - 14:00).

Před odběrem se musí klient prokázat dokladem o zaplacení (např. výtiskem z internetového bankovnictví).

Vzhledem k regulaci ceny jsme byli nuceni změnit i organizaci činnosti a provozní dobu odběrového místa a laboratorního pracoviště, což se mj. projeví i tím, že lékařskou zprávu s výsledkem vyšetření obdrží klient elektronicky na svou emailovou adresu o něco později - do 48 hodin po odběru, uděláme však vše proto, aby to bylo dříve. Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vaší emailové adresy. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 383 314 104.

 

Odběrové místo
Pacient se před odběrem musí prokázat průkazem totožnosti a dokladem o zaplacení. Přístup k odběrové místnosti bude umožněn skrz tzv. technický vjezd do areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrová místnost i příchod k ní budou dobře označeny a nachází se ve vzdálenosti cca 80 m od tohoto vchodu. Umístěním odběrové místnosti v zadní části areálu, který má více než 10 ha, nadále chráníme hospitalizované pacienty před kontaktem s možným přenosem infekce.

Děkujeme firmě GARANTSTAV STAVEBNÍ, s.r.o. za zapůjčení mobilní kontejnerové buňky a obytného automobilu.

 

 

Ke zdárnému léčení našich pacientů přísluší též sociální kontakt nemocných se svými blízkými. V nejbližším možném termínu, určeném Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví Nemocnice Strakonice, a.s. od pondělí 25. května 2020 po necelých třech měsících opět umožní návštěvy hospitalizovaných pacientů. Ve snaze ochránit naše pacienty, jejich rodiny i zaměstnance nemocnice však prosíme veřejnost o dodržování následujících pravidel:
1) V jednom okamžiku mohou být u hospitalizovaného pacienta přítomny na návštěvě maximálně dvě osoby.
2) Návštěvníci musí být zdraví. Nesmí mít případné symptomy onemocnění COVID19 (zejm. kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu).
3) Během návštěvy je povinné používat ochranu nosu a úst (roušku).
4) Zásadně prosíme, aby návštěvy využily pro návštěvu prostor mimo lůžkové oddělení (např. nemocniční park, atria, vestibuly a podobně), za tímto účelem nemocnice připravuje možnost posezení, kde bude zajištěna desinfekce ploch. V rámci nemocničního pokoje bude umožněna návštěva v jednom okamžiku pouze u jednoho pacienta na dobu maximálně 20 minut.
5) O výjimkách, např. o prodloužení návštěvy v paliativní péči, může rozhodnout primář či jím pověřený lékař oddělení.

Vzhledem k vývoji situace se Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodla o tomto víkendu poskytovat PCR vyšetření koronaviru pro samoplátce za ministerstvem zdravotnictví regulovanou cenu 1756 Kč. Snažíme se tím vyjít vstříc velkému počtu již objednaných osob, které toto vyšetření potřebují a naše nemocnice jim ho chce ve vysoké kvalitě a velmi rychlém čase poskytnout i za cenu vysokých materiálních a personálních nákladů, nechceme je dostat do problematické situace před dalším pracovním týdnem. Těší nás také velmi pozitivní zpětná vazba od pendlerů, které se nám průběžně dostává. V pondělí 18.5. však situaci znovu přehodnotíme a zvážíme, zda budeme za těchto cenově regulovaných podmínek schopni pokračovat. Děkujeme za pochopení.

Ředitel SZŠ a VOŠ zdravotnické České Budějovice, Husova 3, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborného učitele/odborné učitelky v oboru ošetřovatelství na odloučená pracoviště v Prachaticích a Strakonicích s nástupem od září 2020. Žádost a strukturovaný životopis (max. 2 strany) v elektronické podobě zašlete nejpozději do 5. června 2020, na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Žádosti zaslané klasickou poštou nebudou akceptovány. Vysvědčení a VŠ diplom musí být doloženy v ověřených kopiích.

Podmínky pro zařazení k ústnímu pohovoru:
- ukončené magisterské studium ve zdravotnických nebo sociálních oborech
- min. bakalářské vzdělání v oboru ošetřovatelství
- pedagogické vzdělání (pedagogické minimum) je výhodou

K ústnímu pohovoru budou uchazeči pozváni 22. 6. 2020.

Všechny vás zdravím a doufám, že jste si Velikonoce i přes všechnu tu složitou dobu, kterou společně všichni procházíme, užili. U nás v nemocnici se postupně připravujeme na změny postupů stran koronavirové pandemie. Uvolňování režimu bude pokračovat, lékaři se postupně více budou věnovat pacientům s odloženou diagnózou – těm, jejichž péči bylo možno přechodně označit jakožto „odkladnou“. Odběrové místo pro cca 80 příchozích denně díky našim sestřičkám dobře funguje. Laboratoř nadále bude testovat COVID-19, denně kolem 100-130 vzorků. Abychom dobře nastavili pravidla boje proti koronaviru, potřebujeme znát co nejpřesněji, kolik lidí v populaci už nemoc třeba prodělalo a má vytvořené protilátky, aniž o tom vůbec ví. Já osobně v tom vidím velký smysl. Potřebujeme co nejpřesnější čísla a i proto chci, aby se naše nemocnice zapojila do většího projektu testování v našem kraji. Zítra s kolegy z Písecké nemocnice pokračujeme na jeho přípravě a budu vás o tom všechny informovat.

Dnes, na Velikonoční pondělí jsem ale tady chtěl hlavně poděkovat. Poděkovat svým kolegům, sestřičkám, doktorům, laborantům, fyzioterapeutům, ošetřovatelkám a všem, kteří zajišťují chod nemocnice včetně nezdravotnických spolupracovníků.

Ale také vám všem, kteří nám v tom pomáháte. V posledních čtyřech týdnech i ve strakonické nemocnici vnímáme neuvěřitelný vzestup empatie, sounáležitosti a pozitivního vnímání zdravotníků ze strany veřejnosti. Výrazem toho je podpora a dary zdravotnickým spolupracovníkům – zaměstnancům Nemocnice Strakonice, a.s. Nejde jen o zdravotnický materiál /roušky, pláště, štíty, respirátory, zástěry, desinfekci/, ale i jiné četné komodity jako kávu, občerstvení, svačinky, ovoce, pochoutky, kávovary ale i zápůjčku automobilu. Dovoluji si níže uvést dárce, seznam si nečiní nárok na stoprocentní – uvedení všech. Nemocnice je totiž fungující společenství, má hodně ordinací, oddělení, pracovišť a v některých případech probíhá předávání přímo „face to face“ jednotlivým zdravotníkům. Prosím, kdybych přece jen někoho opomněl uvést – předem se omlouvám!
Vážení přátelé, klienti, pacienti, obchodní partneři, končí velikonoce, sluší se trochu bilancovat, ale především vám všem velmi děkujeme a vaší pozornosti si vážíme.

Děkujeme, zdravíme …společně to zvládneme!!!!

MUDr. Bc, Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.

 • f. TEXODO
 • Měšťanský pivovar Dudák, Strakonice
 • Hyundai Centrum Strakonice
 • f. Staněk, Písek
 • MgA. Kristýna Hodinová
 • Mgr. Daniela Samcová - všeobecná sestra z ARO-JIP - šije se svojí maminkou
 • Mgr. AnneMaria Mikešová - všeobecná sestra z ARO-JIP - šije se svojí maminkou
 • Eva Turnerová - dětská sestra z dětského odd.
 • pí. Michaela Matasová, Petra Zemenová, Klára Zemenová, Tereza Matasová, Marie Braťková, Dagmar Matějková
 • Spolek – „Střelské Hoštice pomáhají“ – Mgr. Nikola Vinická - všeobecná sestra z ARO-JIP, která šije se skupinou – Ondřej Kubový, Marie Zábranská, Jana Hrušková, Račákovi, Rejškovi, Kopelentovi, Janochovi, Kamila Němejcová, Magdaléna Kopáčková, Jana Bažatová, Lucie Kadlecová, Králová, Nováková, Pánková, Pauchová, Eva Borovičová
 • Ing. Lenka Manová, Strakonice
 • MUDr. Martin Kuba a společnost OIG Power
 • pí. Michaela Matasová, Petra Zemenová, Klára Zemenová, Tereza Matasová, Marie Braťková, Dagmar Matějková
 • MŠ a ZŠ Plánkova, Strakonice – kolektiv zaměstnanců
 • MŠ Svojsíkova, Strakonice – kolektiv zaměstnanců, ředitelka Bc. Jana Dufková
 • Karel Reindl, Strakonice
 • Firma VAVI, Vimperk
 • Firma PFEIFER Holz, s.r.o., Chanovice
 • Firma IDEAL AUTOMOTIVE – kolektiv zaměstnanců
 • Firma LEIFHEIT, Blatná
 • pí. Evženie Bezpalcová, Lada Novotná, Alena Šrámková, Kateřina Sedlecká, Miroslava Sobolčíková
 • pí. Petra Lišková
 • Ing. Lucie Matějková
 • pí. Soňa Pavlíková, Jana Vršecká
 • Tým Stavbařů 209 – pí. Libuše Kratochvílová, pí. Hana Opavová, pí. Dana Brůhová
 • Zaměstnanci ředitelství nemocnice
 • Zaměstnanci z oddělení a ambulancí nemocnice
 • Dětské centrum Jihočeského kraje, Strakonice – zapůjčení třídy-herny pro děti zaměstnanců
 • Dětské centrum Jihočeského kraje, Strakonice – pomoc při zajištění hlídání malých dětiček zaměstnanců
 • Dětská skupina Srdíčko
 • F. Garantstav, Strakonice – zapůjčení stavební buňky a obytného vozu pro odběry
 • Café Monte Cintu, Strakonice
 • p. Hanzlík – autodílna
 • pracovnice Městského úřadu Strakonice a Ing. Jitka Svobodová
 • MUDr. Alexandr Rypl
 • pí. Alena Rampichová
 • „Nejlepší švadlenky z Blatné“ – pí. Perntová Jiřina
 • všeobecná sestra pí. Slavíková Pavla z ONP s rodiči
 • sanitářka pí. Kratochvílová Tereza z ONP s rodiči
 • pí. Bálková, Strakonice
 • pí. Pincová, Písek
 • MŠ Čtyřlístek Strakonice – kolektiv zaměstnanců
 • Obec Mečíchov
 • obec Dobev
 • Obec Osek
 • pí. Kadochová Helena, Bc. Sýkorová Michaela
 • pí. Jiřina Perntová – Blatná
 • sl. Hálová Kateřina, Niebauerová Eliška
 • maminky z nadačního fondu „Srdce pro Strakonice“
 • pí. Eva Drančáková
 • Mgr. Květa Fišerová, Drachkov
 • F. NAFO, s.r.o. Strakonice
 • Sůl a Řepa – restaurace Strakonice
 • Generali Česká Pojišťovna – Perfect Catering (Asociace sestřiček – AS)
 • Berlin-Chemie Menarini pro „Vaše lékaře a zdravotní sestry“
 • p. Ladislav Cabejšek, Kvilda 9
 • p. Kotrch – „Společně dál a vejš“
 • f. ADIENT, s.r.o., Strakonice
 • f. BP servis Blatná, Nářadí online.cz
 • SKAUTI – Klatovy, p. Jaroslav Wágner
 • f. ELKOST Plus Strakonice, s.r.o.
 • f. ZEMCHEBA Chelčice
 • Město Strakonice
 • Městské kulturní středisko Strakonice
 • pí. Miluška Velíšková
 • f. Angelini Pharma,s.r.o., Česká republika
 • pí. Aneta Zborníková, Vladimíra Kunešová
 • Nadační fond Jihočeské naděje
 • P. Tomáš Vencl
 • Very Goodies
 • Stavmat Stavebniny, Strakonice
 • pí. Věra Mašková – „Chill-me“, pí. Olina Málková – švadlenka, pí. Marie Pejřimovská z f. R+S Stickerea, s.r.o.
 • pí. Julie Chadimová
 • pí. Marie Mášková
 • Skautské středisko, Volyně, p. Jiří Jedlička
 • pí. Gabriela Sedláčková
 • pí. Tetyana Svyshch
 • p. Ing. Jaroslav Kohout
 • ČVUT Praha
 • Petra Haratická, Martin Ševčík – Střední škola gastronomická a hotelová Praha
 • p. Zdeněk Šebák
 • NUTILY.cz – p. Stanislav Kuchta
 • TopHelpPlus, s.r.o., Domácí péče, ing. Jaromír Gajdáček a Martina Gajdáčková
 • f. HARTMANN-RICO, a.s.
 • Jan Chvosta
 • Josef Vonášek

Nemocnice Strakonice, a.s. děkuje touto formou společnostem, které v uplynulých dnech poskytly naší nemocnici respirátory a ochranné roušky. V této zjitřené situaci považujeme uvedený způsob spolupráce za vysoce pozitivní příklad pozitivní spolupráce mezi strakonickými firmami a největší poskytovatelem akutní zdravotnické péče ve strakonickém regionu. Ještě jednou moc děkujeme firmám S-TOOLS s.r.o., NAFO Strakonice s.r.o. a TEXODO, spol. s r.o.

Od pondělí 16.3.2020 od 7:00 fungují dvě „Školní dětské miniskupiny při Nemocnici Strakonice, a.s.“ Jako své základny budou využívat pro mladší děti zaměstnanců nemocnice prostory přízemí Dětského centra, pro starší děti počítačovou učebnu v objektu vjezdové vrátnice. Rozdělování a příprava denního programu, zaměstnání, vycházky a další – zatím ráno od 7.00 v objektu počítačové učebny. Stravování po domluvě s rodiči, možnost běžné zaměstnanecké stravy pro děti zajištěna přímo v nemocnici. Kontakt na vedoucí Mgr. Jitka Kovalčíková, 732985592.

Od pondělí 16.3.2020 je možno řešit umisťování předškolních dětí zaměstnanců nemocnice z místy uzavíraných mateřských školek do „Předškolní dětské miniskupiny", která bude fungovat v prostorách dočasně uzavřené „Dětské skupiny Srdíčko při Nemocnici Strakonice, a.s.“. Kontakt p. Lucie Nedvědová, 736209897

S ohledem na dnešní rozhodnutí ministerstva, Světový den ledvin připadající na 12. března 2020, který je významnou celosvětovou akcí, nelze provést v původním rozsahu. Každoročně však pomůže odhalit řadu pacientů v časné fázi onemocnění ledvin a při následně správně nastavené léčbě radikálně redukovat riziko jeho rozvoje do pokročilých stádií, která mnohdy končí nutností pravidelné dialýzy či transplantace ledvin.

S ohledem na dnešní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu není vhodné provést akci plošně v rámci prevence primární.

Je možno uskutečnit individuální konzultaci s vedoucím lékařem nefrologické ambulance Nemocnice Strakonice, a.s. - pacientům, kteří již mají podezření na onemocnění svých ledvin či jsou pro ně léčeni a jsou současně zcela bez příznaků respiračního onemocnění a nebyli v posledních 14 dnech v epidemiologicky rizikových oblastech (zejm. Itálie, Čína apod. – viz sdělení Ministerstva zdravotnictví) a nebyli v kontaktu s nikým, kdo má prokázanou či pravděpodobnou koronavirovou infekci.

Příslušný lékař a zdravotní sestra budou přítomni v pavilonu NORD v prostoru nefrologické ambulance, která je oddělena od lůžkových oddělení, a to ve čtvrtek 12. března od 07.00 do 12.00 hodin.

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je v Nemocnici Strakonice, a.s. s platností od 10.3.2020 do odvolání vyhlášen zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s výjimkou návštěv pacientů Dětského oddělení a Oddělení šestinedělí a návštěv u osob s omezenou svéprávností a u pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci (v těchto případech platí omezení počtu návštěvníků max. na 2 osoby a na dobu nezbytně nutnou). V Jihočeském kraji trvá zvýšený výskyt akutních respiračních onemocnění, včetně chřipky, současně je nutno přijmout preventivní opatření související s možným výskytem koronaviru.

Prosíme o dodržování tohoto pokynu s ohledem na naše pacienty a zaměstnance.

Primář oddělení či ošetřující lékař mohou ze závažných důvodů ve zcela výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu návštěvu u pacienta povolit.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

 

V Jihočeském kraji trvá zvýšený výskyt akutních respiračních onemocnění, včetně chřipky, současně je nutno přijmout preventivní opatření související s možným výskytem koronaviru.

Součástí snižování rizika v nemocnici je mj. omezení režimu návštěv.

 • Nadále vzhledem k vyššímu výskytu akutních respiračních oddělení je pro návštěvy uzavřeno OTRN (plicní odd.).
 • Nemocnice Strakonice, a.s., od 5.3.2020 uzavírá oddělení ARO-JIP a Jednotky intenzivní péče Interního a Dětského oddělení pro návštěvy.
 • Na návštěvy na ostatní lůžková oddělení od 5. března 2020 nemohou chodit děti do 15 let a omezuje se počet návštěvníků a doba návštěvy u lůžka (maximálně 2 osoby na 15 minut). Přístup na návštěvu zásadně není umožněn těm, kteří mají příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku nebo bolesti svalů).
 • Všechny návštěvníky také žádáme, aby při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy použili dezinfekční prostředek a umyli si ruce teplou vodou a mýdlem. Doporučení se týká také potřeby zakrýt si při kašli nos a ústa a používání ústenek během návštěvy.

 

Od čtvrtka 20. února funguje v ústavní lékárně strakonické nemocnice volný přístupový bod k internetu Wi-Fi free. "Zákazníci se mohou volně přihlásit k internetu, načíst QR kód z úložiště SUKL a výrazně usnadnit výdej léků," uvádí předseda představenstva strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Přístupové AP body jsou: Lekarna2G_Free a Lekarna5G_Free.
Pacienti dostanou elektronický recept do svého mobilu a po otevření QR kódu lékárna hned načte číslo léku i dávkování, nemusí se diktovat žádná čísla, ve kterých může dojít k přepisu nebo chybě. Informaci o dávkování si pak může pacient také otevřít kdykoliv doma. I podle lékárníků jde o velké zrychlení, přestože zákazníci teprve začínají novou možnost využívat.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top