Od pondělí 16.3.2020 od 7:00 fungují dvě „Školní dětské miniskupiny při Nemocnici Strakonice, a.s.“ Jako své základny budou využívat pro mladší děti zaměstnanců nemocnice prostory přízemí Dětského centra, pro starší děti počítačovou učebnu v objektu vjezdové vrátnice. Rozdělování a příprava denního programu, zaměstnání, vycházky a další – zatím ráno od 7.00 v objektu počítačové učebny. Stravování po domluvě s rodiči, možnost běžné zaměstnanecké stravy pro děti zajištěna přímo v nemocnici. Kontakt na vedoucí Mgr. Jitka Kovalčíková, 732985592.

Od pondělí 16.3.2020 je možno řešit umisťování předškolních dětí zaměstnanců nemocnice z místy uzavíraných mateřských školek do „Předškolní dětské miniskupiny", která bude fungovat v prostorách dočasně uzavřené „Dětské skupiny Srdíčko při Nemocnici Strakonice, a.s.“. Kontakt p. Lucie Nedvědová, 736209897

S ohledem na dnešní rozhodnutí ministerstva, Světový den ledvin připadající na 12. března 2020, který je významnou celosvětovou akcí, nelze provést v původním rozsahu. Každoročně však pomůže odhalit řadu pacientů v časné fázi onemocnění ledvin a při následně správně nastavené léčbě radikálně redukovat riziko jeho rozvoje do pokročilých stádií, která mnohdy končí nutností pravidelné dialýzy či transplantace ledvin.

S ohledem na dnešní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu není vhodné provést akci plošně v rámci prevence primární.

Je možno uskutečnit individuální konzultaci s vedoucím lékařem nefrologické ambulance Nemocnice Strakonice, a.s. - pacientům, kteří již mají podezření na onemocnění svých ledvin či jsou pro ně léčeni a jsou současně zcela bez příznaků respiračního onemocnění a nebyli v posledních 14 dnech v epidemiologicky rizikových oblastech (zejm. Itálie, Čína apod. – viz sdělení Ministerstva zdravotnictví) a nebyli v kontaktu s nikým, kdo má prokázanou či pravděpodobnou koronavirovou infekci.

Příslušný lékař a zdravotní sestra budou přítomni v pavilonu NORD v prostoru nefrologické ambulance, která je oddělena od lůžkových oddělení, a to ve čtvrtek 12. března od 07.00 do 12.00 hodin.

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je v Nemocnici Strakonice, a.s. s platností od 10.3.2020 do odvolání vyhlášen zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s výjimkou návštěv pacientů Dětského oddělení a Oddělení šestinedělí a návštěv u osob s omezenou svéprávností a u pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci (v těchto případech platí omezení počtu návštěvníků max. na 2 osoby a na dobu nezbytně nutnou). V Jihočeském kraji trvá zvýšený výskyt akutních respiračních onemocnění, včetně chřipky, současně je nutno přijmout preventivní opatření související s možným výskytem koronaviru.

Prosíme o dodržování tohoto pokynu s ohledem na naše pacienty a zaměstnance.

Primář oddělení či ošetřující lékař mohou ze závažných důvodů ve zcela výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu návštěvu u pacienta povolit.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

 

V Jihočeském kraji trvá zvýšený výskyt akutních respiračních onemocnění, včetně chřipky, současně je nutno přijmout preventivní opatření související s možným výskytem koronaviru.

Součástí snižování rizika v nemocnici je mj. omezení režimu návštěv.

  • Nadále vzhledem k vyššímu výskytu akutních respiračních oddělení je pro návštěvy uzavřeno OTRN (plicní odd.).
  • Nemocnice Strakonice, a.s., od 5.3.2020 uzavírá oddělení ARO-JIP a Jednotky intenzivní péče Interního a Dětského oddělení pro návštěvy.
  • Na návštěvy na ostatní lůžková oddělení od 5. března 2020 nemohou chodit děti do 15 let a omezuje se počet návštěvníků a doba návštěvy u lůžka (maximálně 2 osoby na 15 minut). Přístup na návštěvu zásadně není umožněn těm, kteří mají příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku nebo bolesti svalů).
  • Všechny návštěvníky také žádáme, aby při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy použili dezinfekční prostředek a umyli si ruce teplou vodou a mýdlem. Doporučení se týká také potřeby zakrýt si při kašli nos a ústa a používání ústenek během návštěvy.

 

Od čtvrtka 20. února funguje v ústavní lékárně strakonické nemocnice volný přístupový bod k internetu Wi-Fi free. "Zákazníci se mohou volně přihlásit k internetu, načíst QR kód z úložiště SUKL a výrazně usnadnit výdej léků," uvádí předseda představenstva strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Přístupové AP body jsou: Lekarna2G_Free a Lekarna5G_Free.
Pacienti dostanou elektronický recept do svého mobilu a po otevření QR kódu lékárna hned načte číslo léku i dávkování, nemusí se diktovat žádná čísla, ve kterých může dojít k přepisu nebo chybě. Informaci o dávkování si pak může pacient také otevřít kdykoliv doma. I podle lékárníků jde o velké zrychlení, přestože zákazníci teprve začínají novou možnost využívat.

Nemocnice Strakonice, a.s. s ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci ruší od 18.2.2020 zákaz návštěv s výjimkou Plicního oddělení (TRN), kde zatím zákaz trvá do odvolání. 

Zajímavou akci dnes pořádalo Gymnázium Strakonice pro studenty 3. a 4. ročníků: V rámci "Dne pro karieru" se prezentovaly průmyslové podniky, ale i např. okresní soud a podnikatelské subjekty. Strakonickou nemocnici zastupovali předseda představenstva MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, náměstek ředitele MUDr. Michal Pelíšek, MBA a vedoucí personálního oddělení Ivana Kačírková. "Jsme rádi, že jsme byli pozváni, myslím, že zájem o studium mediciny a práci ve zdravotnictví stoupá. Ze studentů a z workshopu s nimi máme radost," okomentoval akci Tomáš Fiala.

Nemocnice Strakonice, a.s. vyhlašuje s ohledem na nárůst akutních respiračních onemocnění ve strakonickém regionu zákaz návštěv od 30.1.2020.

Nemocnice Strakonice, a.s. se stala absolutním vítězem v průzkumu projektu HealthCare Institutu Nemocnice České republiky 2019. Dnes se za účasti paní hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a zakladatele HealthCare Institutu Dana Vavřiny za velkého zájmu médií uskutečnilo slavnostní zasedání vedení nemocnice, v jehož průběhu byla z rukou zástupce firmy Linet nemocnici jako ocenění předáno jedno z aktuálně nejmodernějších elektricky polohovatelných lůžek Eleganza 4 určené speciálně pro intenzivní péči. 

Již 27 minut po půlnoci se v Nemocnici Strakonice narodilo první jihočeské miminko roku 2020. Rodiče mu dali jméno Adam.
„Miminko je zdravé a má se čile k světu. Rodičům gratulujeme a přejeme vše nejlepší,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Porod proběhl přirozeně, bez komplikací, chlapeček vážil 2 680 g.

Strakonickou porodnici v této souvislosti dnes navštívili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a starosta města Břetislav Hrdlička.

 

 

Ve čtvrtek 26. prosince se uskutečnilo 5. Předsilvestrovské derby strakonických odboček přátel Sparty Praha a Slavia Praha. Výtěžek ze zápasu ve výši 22 000 Kč byl věnován strakonické nemocnici. Děkujeme.

Více na Strakonický deník

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top