Strakonická nemocnice rozšířila spektrum jednodenní péče vedle chirurgických také na gynekologické zákroky. Při těchto zákrocích pacientky přicházejí do nemocnice až v den plánovaného výkonu a domů odcházejí zpravidla ještě týž den, nejpozději do 24 hodin od jeho provedení. Konkrétně jde o revize po spontánních potratech nebo po tzv. zamlklém těhotenství, konizaci děložního čípku, hysteroskopie, interrupce, diagnostické nebo lehčí operační laparoskopické operace (odstranění cyst, sterilizace), dále i o zákroky v oblasti zevních rodidel.
Předpokladem pro naplánování zákroku v režimu jednodenní péče je nejen souhlas či přání pacientky, ale především její celkový zdravotní stav. O tom, zda může být zákrok proveden v režimu jednodenní péče, rozhoduje lékař nemocnice, ve které má být pacient operován (gynekolog/chirurg po dohodě s anesteziologem). „Pokud se pacientka léčí například i s několika závažnějšími chronickými onemocněními nebo je i jinak pro výkon riziková, doporučujeme krátkodobou hospitalizaci, zpravidla již den před zákrokem. V ostatních případech je výkon proveden v ambulantním režimu a nic nebrání tomu, aby se pacientka již cca za 4 hodiny po zákroku v celkové anestezii dále zotavovala v domácím prostředí. Ze zkušenosti víme, že domácí prostředí, psychická pohoda a informovanost přispívají k hladšímu průběhu rekonvalescence,“ říká k jednodenní péči primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Přemysl Chalupa.
Už od minulého roku je možné v Nemocnici Strakonice, a.s., podstoupit v režimu jednodenní péče některé chirurgické zákroky. Konkrétně se jedná o plánované operace křečových žil, kýly, hemoroidů nebo slepého střeva. Díky moderní medicíně, která nabízí stále šetrnější operační postupy, se doba pobytu v nemocnici celkově zkracuje. „Zatímco ještě v roce 2000 byla průměrná doba pobytu pacienta ve strakonické nemocnici 8 dnů, v současnosti tráví pacient v nemocnici průměrně necelých 5 dnů. Možnost jednodenní péče u vybraných zákroků je dalším krokem ke zvyšování komfortu pro pacienty,“ dodává k rozšíření spektra péče v jednodenním režimu, která je podporována také zdravotními pojišťovnami, ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Světový týden glaukomu upozorní na závažnost tohoto onemocnění. Cílem je zvýšit povědomí o zeleném zákalu mezi veřejností. Letos připadá světový týden glaukomu nebo-li zeleného zákalu na období mezi 10. a 16. březnem. Strakonická nemocnice se aktivně připojí 13. března, kdy budou mít pacienti od 12:30 možnost nechat si bez předchozího objednání změřit nitrooční tlak v Centru péče o zrak v pavilonu N.O.R.D. Více informací o závažnosti zeleného zákalu, důležitosti prevence a možnostech léčby najdou zájemci na http://www.glaucomaweek.cz/

 

 

V květnu se do Blatné sjedou zdravotní laboranti ze tří krajů. Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. a Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP připravují na 21. a 22. května už 40. Mezikrajské dny klinické biochemie jihočeského, královéhradeckého a pardubického regionu. Na jubilejním ročníku tradiční odborné akce se setkají nejen zdravotní laborantky a laboranti, ale všechny kategorie pracovníků z klinické biochemie a dalších laboratorních oborů. Místem konání odborného setkání bude vodní zámek v Blatné, který má kromě své historické a umělecké hodnoty zvláště pro zdravotníky ještě další vzácnost. A to připomínku na působení Jana Evangelisty Purkyně jako vychovatele v rodině barona Hildprandta, který budoucího českého vědce podporoval a jehož potomci zámek vlastní dodnes. Do laboratoří stále více vstupuje automatizace a robotizace, přesto je osobní setkání odborníků důležité a přínosné pro výměnu zkušeností a odborných poznatků. Aktivně účastnit se mohou i odborníci dalších laboratorních oborů – hematologie, imunologie, mikrobiologie, genetiky. Více o připravovaném odborném setkání zájemci zjistí na Úvodní strana (mdkb2024.cz) , kde je možné se také registrovat k účasti na odborném profesním setkání.

 

Poskytuje Vám zaměstnavatel benefit v podobě Flexi karty? Podpořte s ním své zdraví, krásu a posilněte imunitu. Nově můžete ve Strakonicích Flexi kartu od firmy Pluxee Česká republika uplatnit v obou nemocničních lékárnách (v areálu Nemocnice Strakonice i v Lékárně Katovická) a také v prodejně zdravotních pomůcek.  Přijďte si doplnit domácí lékárničku, nakoupit vitamíny, doplňky stravy nebo kosmetiku za výhodné ceny s Vaší Flexi kartou a užívejte si život plnými doušky. 

Nová nemocniční Lékárna Katovická ve Strakonicích nabízí pacientům možnost konzultace lékových informací a řešení lékových problémů s klinickým farmaceutem. Objednat se na individuální konzultace je možné na telefonu lékárny 608 160 458.

Vážení klienti,
od 1.2.2024 dochází k přesunu provozu specializovaných chirurgických poraden zpět do původních prostor u centrální recepce pavilonu operačních oborů, 0. nadzemní podlaží (budova č. 10).

Nemocnice Strakonice, a.s. prochází rozsáhlou modernizací vzduchotechniky a klimatizace, která zvýší komfort během pobytu hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Rekonstrukce s sebou přináší dočasné změny působnosti některých pracovišť, o kterých Vás průběžně informujeme.

Děkujeme za pochopení!

V roce 2023 se narodilo v ČR zhruba o 10% méně dětí, než v roce 2022. Strakonická porodnice pokles nezaznamenala. V roce 2023 se v ní narodilo 563 dětí, o rok dříve to bylo jen o pět dětí více. Vyhledávají ji i rodičky z okolních regionů. Empatický personál umí ženy provést těhotenstvím, porodem i péčí o miminko v prvních měsících života, a to vše v moderním a přívětivém prostředí.
Strakonická porodnice každoročně své služby pro rodičky zlepšuje a obohacuje řadou novinek. Loni to bylo například zavedení možnosti přítomnosti otce u porodu císařským řezem. „K dalším novinám patří rozšíření metod, které ulevují od porodních bolestí, o čistě přírodní bylinnou napářku. V průběhu těhotenství i po něm nabízí porodnice ženám nově také šátkování, které zpevňuje břišní stěnu, zmírňuje bolesti zad a kyčlí a podporuje správnou polohu dítěte,“ vyjmenovává některé novinky vrchní sestra Daniela Valentová.
Nastávající matky si ve Strakonicích také chválí skupinové i individuální předporodní kurzy, kde se dozví, kdy vyrazit do porodnice, co si s sebou vzít, jak se na porod fyzicky i psychicky připravit, jak manipulovat s novorozencem a porodnici samozřejmě také navštíví. Vyhledávané jsou i lekce plavání pro těhotné.
Porodem péče o ženu a její dítě ve strakonické nemocnici nekončí. Zdravotní sestry a laktační poradkyně ženám pomáhají s péčí o novorozence. Plačtivá děťátka pomohou zklidnit ve speciálním měkkém polštáři tzv. hnízdečku. Všechny děti navíc dostávají háčkovanou chobotnici, jejíž chapadla jim evokují pupečník a tím přispívá ke zklidnění. I po propuštění z nemocnice mohou maminky využít pomoc personálu porodnice. Nejčastěji využívají infolinku kojení a odbornou péči porodní asistentky v domácím prostředí.
Zvyšování kvality péče a spokojenost rodiček je pro strakonickou porodnici prioritou. Lékaři i sestry sledují vývoj oboru a snaží se budoucím matkám naslouchat a být jim oporou. „Nedávno mi jedna maminka po třetím porodu v naší porodnici řekla, že se díky podpoře personálu cítila jako na dovolené. Myslím, že větší pochvalu lékařům a sestrám vyseknout nemohla,“ ocenil kvality personálu porodnice ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Nemocnice Strakonice, a.s. se zapojila do pilotního programu časného záchytu karcinomu plic. Program je určen pro pacienty ve věku 55 – 74 let, aktivní nebo bývalé kuřáky, kteří kouřili po dobu 20 let 1 krabičku cigaret denně. Cílem programu je vyhledávat a motivovat bývalé i současné kuřáky k účasti v programu, který jim může zachránit život včasným odhalením onkologického plicního onemocnění. Ročně je v ČR nově diagnostikováno kolem 6 500 pacientů s plicním karcinomem a přibližně 5 200 pacientů na něj zemře.

Praktický lékař pacienty, kteří splňují kritéria programu, odešle na pneumologické vyšetření na Plicní ambulanci ve strakonické nemocnici nebo na poliklinice v Blatné či Vodňanech. „Následně pacient podstoupí vyšetření na nízkodávkovém CT, které dokáže už během několika minut odhalit případný nádor ve velmi časném stádiu. Další léčebný postup se odvíjí od výsledku tohoto vyšetření. Pokud je negativní, tedy neukáží se žádné zdravotní problémy, pokračuje pacient screeningovým programem dle schématu a zůstává v péči pneumologa nebo praktického lékaře. V případě pozitivního nálezu na CT je pacient objednán do pneumoonkochirurgického centra, které urči další léčebný postup“ vysvětluje náměstek ředitele pro kvalitu péče MUDr. Michal Pelíšek.

Tento pilotní preventivní program zahájilo v roce 2023 Ministerstvo zdravotnictví ČR. Snahou je zachytit případné onemocnění v raném stadiu, kdy může být ještě šance ho léčit a současně posoudit efektivitu tohoto screeningu. Již v roce 2023 se do programu zapojila strakonická nemocnice akreditací Plicní ambulance, od roku 2024 je zapojeno i CT pracoviště. Nemocnice dopisem oslovila praktické lékaře a požádala je o spolupráci a odesílání pacientů k preventivnímu vyšetření na Plicní ambulanci a nízkoprahovém CT na Radiodiagnostickém oddělení.

Více o programu na https://www.prevenceproplice.cz

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

Nemocnice Strakonice bude provozovat už druhou lékárnu.  Novou provozovnu slavnostně otevřela 8. ledna v obchodní zóně u Katovické ulice. Lékárna se nachází v nové Obchodní ulici za provozovnou KFC a klientům nabízí své služby od pondělí do neděle od 7:00 do 19:00 hodin. Jen o víkendech bude provoz přerušen polední pauzou od 12:00 do 12:30. Novinkou, a v provozu lékáren v ČR zatím raritou, je drive-in okénko.
Pro nákup léků a dalšího sortimentu klienti buď vejdou do lékárny, nebo mohou se svým vozem zajet k tzv. drive-in okénku. Ředitel nemocnice Tomáš Fiala řadu let přemýšlel nad možností výdeje léků, aniž by klient musel opustit svůj automobil. V nové lékárně se tento nápad podařilo zrealizovat. „Lidé k drive-in okénku přijedou autem a personál jim prodá a podá léky. Okénko je určeno k výdeji objednávek, rezervací, medikace z pohotovosti, ale i běžnému nákupu. Život jistě ulehčí klientům se sníženou mobilitou, ale i každému, kdo z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže opustit kvůli nákupu vůz,“ nastiňuje výhody drive-in ředitel Fiala.
Nová nemocniční lékárna klientům nabízí široký sortiment léků, ale také kosmetiky a zdravotnických prostředků. Těšit se mohou na řadu nadstandardních služeb. „Nabízíme měření glykémie, konzultace, lékové poradenství a samozřejmě milý personál a příznivé ceny. Až do konce ledna budou mít zákazníci 15 % slevu na volně prodejný sortiment a řadu akcí prodejních i konzultačních připravíme i v průběhu roku,“ uvedl vedoucí lékárny Jan Komrska.
Původní lékárna v areálu Nemocnice Strakonice zůstává i nadále v provozu. Otevřeno má stále od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin. Ruší se ale její sobotní provoz, a to z důvodu celodenního víkendového provozu nové nemocniční lékárny v Obchodní ulici.

V roce 2023 se ve strakonické porodnici narodilo 563 dětí. Rodilo v ní 558 maminek, které přivedly na svět 275 děvčat a 288 chlapců. Pětkrát se narodila dvojčata – 3x holčičky, 1x chlapci a 1x páreček. Nejmladší mamince bylo 15 let a nejstarší 45 let. Nejmenším miminkem byl chlapec vážící 1350g a největším rovněž chlapec vážící 5000g.
Mezi nejčastější dívčí jména patří Eliška. Těch se loni narodilo 13, Sofií bylo 11 a Aniček a Viktorií shodně 10. Mezi chlapci jasně vede Jakub, kterých se ve Strakonicích loni narodilo 15, Tomášů a Janů 13 , Michalů a Tobiášů 10. Z neobvyklých jmen vybíráme např. Renesmee, Kimberly, Ronja a Vivien u dívek a u kluků Zachariáš, Barnabáš, Matvey a Bryan.
Porodnici ve Strakonicích maminky vyhledávají nejen pro špičkovou zdravotnickou péči, ale také pro řadu dalších služeb, které porodnice nabízí. Mohou docházet na skupinové i individuální předporodní kurzy nebo navštívit porodnici ještě před samotným porodem. Při porodu jim empatický personál umí nabídnout celou řadu úlevových metod včetně zcela přírodní bylinné napářky. Na oddělení šestinedělí jsou jim k dispozici pohodlné pokoje, včetně dvou nadstandardních, kde s nimi může po celou dobu pobytu zůstat i doprovod. Kromě tří jídel denně mají po celou dobu v jídelně na oddělení k dispozici ovoce, cereálie, pečivo a ledničku plnou mléčných výrobků, které si mohou brát dle libosti. Při odchodu domů si mohou zapůjčit také monitor dechu a postýlku. Pokud si v prvním týdnech po porodu maminka není v péči o miminko příliš jistá nebo potřebuje pomoct s kojením, porodní asistentky a laktační poradkyně jsou schopné ji navštívit doma a se vším jí poradit.

Prvním dítětem, které se v roce 2024 narodilo v Nemocnici Strakonice, byl Matyáš Kortus. Maminka Zuzana Kortusová ho přivedla na svět 2. ledna v 10:54 hodin.  Mamince den po porodu přišli k prvnímu novoročnímu uzlíku štěstí, který váží 3240g, pogratulovat za vedení nemocnice hlavní sestra Edita Klavíková, staniční sestra oddělení šestinedělí Hana Hanzlíková a primář oddělení Přemysl Chalupa. Ke květině pro maminku patří i šek na nákup zboží v obchodě s kojeneckým a dětským zbořím v OC Maxim v hodnotě 3000 korun, který věnovala nemocnice. Přejeme Matyáškovi i celé jeho rodině především pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top