Nemocnice Strakonice, a.s. se stala absolutním vítězem v průzkumu projektu HealthCare Institutu Nemocnice České republiky 2019.


14. ročník celostátního projektu "Nemocnice ČR 2019", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích, probíhal od 1.2.2019 do 31.8.2019. Do projektu bylo zapojeno 154 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Cílem bylo sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Vyhodnocení projektu proběhlo za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard.

Výsledky byly vyhlášeny v průběhu odborné konference Efektivní nemocnice 2019.

Detailní výsledky projektu

Jihočeské nemocnice stále patří k absolutní špičce tuzemského zdravotnictví. Mimo jiné o tom svědčí i úspěchy v prestižním projektu Nemocnice roku, který pořádá nezisková organizace HealthCare Institute. Absolutním vítězem této soutěže se v roce 2019 stala Nemocnice Strakonice, a.s. V kategorii Finanční zdraví absolutní vítěz zvítězila Nemocnice České Budějovice, a.s. Obhájila tak své prvenství z loňského roku.
„Absolutním vítězem jsme podruhé po deseti letech. Dlouhodobě za velmi kvalitní podpory všech zaměstnanců naší nemocnice budujeme komfortní a maximálně profesionální prostředí, ve kterém se naši pacienti cítí dobře, můžeme jim poskytovat tu nejlepší péči a zároveň jsou spokojeni i naši zaměstnanci, kterým tímto velmi děkuji za jejich práci,“ říká předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

„V projektu Nemocnice roku se naše jihočeské nemocnice každoročně umísťují mezi nejlepšími, na což jsme moc pyšní. Pro vedení a zaměstnance nemocnic je to cenná zpětná vazba a pro pacienty skvělá zpráva,“ uvádí hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.
„Filozofií jihočeských nemocnic je neustále zlepšovat péči o pacienty, mít spokojené zaměstnance, modernizovat vybavení a zisk investovat zpět do svého dalšího rozvoje,“ dodává předsedkyně holdingu Jihočeské nemocnice MUDr. Zuzana Roithová, MBA.
V projektu Nemocnice roku se hodnotí finanční zdraví, spokojenost hospitalizovaných pacientů, spokojenost ambulantních pacientů a spokojenost zaměstnanců. „Z úspěchu v tomto projektu máme velkou radost, je to prestiž a pro nás zároveň další motivace pokračovat v úspěšné cestě dál,“ říká člen představenstva Jihočeských nemocnic Ing. Michal Čarvaš, MBA.


14. ročník celostátního projektu "Nemocnice ČR 2019“ se uskutečnil v úterý 3. prosince v Congress hotelu Clarion v pražských Vysočanech.

Společenské setkání k rozsvícení vánočního stromu připravila strakonická nemocnice na pondělí 25. listopadu. Začátek je v 16 hodin. „Dojde k němu v aromatické zahradě nemocnice za tónu koled v podání strakonických trubačů. A skvělá zpráva na závěr – svařák je zajištěn,“ říká ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Rozsvícení vánočního stromu se koná za přítomnosti předsedkyně dozorčí rady nemocnice Evy Rabové, zástupců města a organizací. V roce 2017 byla přítomna i herečka Zdeňka Žádníková Volencová, která s nemocnici roky spolupracuje v rámci výzdob jednotlivých pavilonů kresbami a obrázky.

Zdroj: Strakonický deník

Nemocnice Strakonice, a.s. se již podvanácté připojí k celoevropské kampani věnované problematice antibiotické léčby. Tato iniciativa - tzv.  „Evropský antibiotický den“ -  připadá na 18. listopad 2019. 

Mikrobiologická laboratoř připomíná prostřednictvím plakátů všem spolupracujícím lékařům v terénu a klinickým oddělením v nemocnici důležitost správné indikace antibiotik- tj. nutnost předepisovat tato cenná léčiva pouze na infekce způsobené vnímavými bakteriemi. Na televizních obrazovkách v nemocnici bude vysílán propagační spot o hrozbě ztráty účinnosti antibiotik v případě jejich neuváženého podávání.

Vhodnou léčbu mohou v našem regionu konzultovat lékaři s odborníky v tzv. Antibiotickém středisku, které v naší nemocnici rozvíjí svou činnost oficiálně již od roku 1999.

Na zachování účinnosti antibiotik se však podílíme všichni - jak odborníci, tak i laická veřejnost. Je nezbytné si uvědomit, že ne každý nález bakterie se musí léčit a že virová onemocnění, typicky chřipka v nadcházející době, se antibiotiky neléčí!

Pozvánka na tiskovou konferenci na téma Evropský antibiotický den:
úterý dne 19. 11. 2019 od 10:00 hodin
v přednáškovém sále Lékařského domu (Sokolská 31, Praha 2).
Téma: Evropský antibiotický den

 

Klíčová sdělení pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních

Klíčové informace pro veřejnost - Samoléčba antibiotiky

Strakonická nemocnice se opět po roce zapojila do Světového dne CHOPN. Ve středu 20.11.2019 bylo možné si mezi 8:00 a 14:00 si vyšetřit plicní funkce na plicním oddělení. 

CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je charakterizována omezením průtoku vzduchu v průduškách ( bronchiální obstrukcí ), která není plně reverzibilní. Obvykle se zhoršuje a je spojná s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny. Celosvětově je nejčastějším rizikovým faktorem kouření tabáku. V ČR podle posledních odhadů  8% v dospělé populaci má onemocnění CHOPN, rizikovou skupinou jsou zejména kuřáci - ve věku 65-70 let trpí CHOPN až 50% populace. Každoročně je pro CHOPN v ČR hospitalizováno 16 000 osob a z toho počtu umírá  asi 2500 osob. Podle předpokladů se CHOPN do roku 2030 stane čtvrtou , resp. třetí nejčastější příčinou smrti.  Hlavními klinickými příznaky jsou kašel, vykašlávání hlenu a dušnost., spojená se snížením tolerance námahy. CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet a které má významné mimoplicní účinky. Diagnóza a klasifikace CHOPN jsou postaveny na průkazu ne zcela zvratné a zhoršující se obstrukce dýchacích cest , tj. na spirometrickém vyšetření. Hlavními cíli léčby CHOPN jsou zmírnění příznaků, zabránění vývoje nemoci, zvýšení tělesné zdatnosti resp. zvýšení tolerance fyzické zátěže, zlepšení celkového zdravotního stavu, zabránění a léčba komplikací, prevence exacerbace a snížení úmrtnosti. Možnosti léčby jsou tím větší, čím v časnějším stadiu onemocnění je CHOPN diagnostikována a léčena, samozřejmě i čím dříve dojde k odstranění poškozování plic, tj. kouření.

Hasičské cvičení se v pondělí 11.11.2019 odehrálo za chladného počasí ve strakonické nemocnici. Hasičský záchranný sbor si otestoval svou akceschopnost v areálu nemocnice v případě vzniklého požáru.

Ve Strakonicích uspořádala dne 11.10.2019 strakonická nemocnice ve spolupráci s Českou lékařskou komorou již 5. ročník prestižního česko-amerického neurologického sympozia. Přečtěte si reakci od hostů ze Spojených států.

zdroj: Strakonický deník

Neváhej a přijď i se svými rodiči na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na detašovaném pracovišti, který se bude konat 30. listopadu 2019 v odborné učebně v Nemocnici Strakonice, a. s.

Bližší informace na tel. čísle: 387 023 011.

Program: prezentace oboru vzdělání se uskuteční v 9 hodin, v 10 hodin, v 11 hodin a ve 12 hodin.

Na setkání s Vámi se těší odborná učitelka ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické z Českých Budějovic Bc. Irena Sklenářová a Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelství, hlavní sestra Nemocnice Strakonice a. s.

V rámci třídenního kurzu Akademie jihočeských nadějí navštívila skupina mimořádně nadaných studentů jihočeských středních škol i strakonickou nemocnici. V průběhu dopoledne 5.11.2019 se seznámili se standardním provozem nemocnice a navštívili několik pracovišť - lůžka resuscitační a multioborové intenzivní péče, pracoviště magnetické rezonance, neurosonologickou laboratoř, hemodialýzu a gastroenterologické centrum. V rámci svého programu se seznámili a také prakticky zkusili některé vyšetřovací metody, zejm. endoskopické metody, ekg a sonografické vyšetření mozkových tepen a břicha.

Primář strakonické interny Ivo Horný navíc v pondělí 4.11.2019 celý program zahájil svou přednáškou z oboru gastroenterologie.

Dne 4.11.2019 se v nemocnici konalo slavnostní uvedení nového ultrazvukového přístroje do provozu na dětském oddělení. Pracoviště v čele s primářem MUDr. Martinem Gregorou získalo ultrazvukový přístroj Arietta V60 japonské výroby Hitachi. Cena tohoto přístroje včetně sond je přes 1,4 milionu korun. Značnou část finančních prostředků získala strakonická nemocnice ze sponzorských darů a to částku 950 000 Kč. Největším finančním obnosem přispěl Nadační fond Kapka naděje, který zakoupil jednu ze sond za cca 300 000 Kč. Do Strakonic přijela za Nadační fond jeho prezidentka a zakladatelka Vendula Pizingerová. Všem - i drobným dárcům - moc děkujeme!

Nadace Křižovatka je mimovládní nezisková organizace, která šíří v ČR povědomí o syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice monitorem dechu Babysense II. Nemocnice Strakonice, a.s. obdržela od nadace v tomto roce další monitory dechu. Děkujeme.

Nemocniční lékárna nabízí rezervaci léčivých přípravků vystavených prostřednictvím elektronického receptu. Klienti tak získají jistotu, že pro ně budou přípravky v lékárně kompletně připravené, šetří tím svůj čas.

Rezervaci je možné provést zde.

 

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top