Projekt „Zvýšení kyberbezpečnosti Nemocnice Strakonice, a.s.“

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006906
Rozpočet projektu: 13 180 299,00 Kč z toho částka dotace: 11 177 541,65 Kč
Výzva: č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), tj. v souhrnu zajištění a zvýšení bezpečnosti vyjmenovaných informačních a komunikačních systémů žadatele, které dnes nesplňují standardy nebo úrovně kybernetické bezpečnosti dané uvedeným zákonem.

Hlavní aktivity projektu jsou realizovány v následujícím rozsahu:

  • nástroj pro řízení přístupových oprávnění
  • nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
  • nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací
  • nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
  • kryptografické prostředky

Výstupem realizace projektu jsou nové prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s. Z manažerského pohledu dojde realizací projektu ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění zajištění standardů kybernetické bezpečnosti podle zákona číslo 181/2014 Sb., tj. k vytvoření podmínek pro spolehlivé a nepřetržité poskytování veřejných služeb a realizaci elektronických interních procesů nemocnicí. Z technického pohledu dojde k nasazení nástroje pro řízení přístupových oprávnění včetně jeho vstupní integrace na vybavené informační systémy s potenciálem jeho rozšíření v rámci organizace, k zásadnímu zvýšení bezpečnosti komunikační infrastruktury nemocnice a to jak na jejím perimetru tak uvnitř takové infrastruktury, dále ke zvýšení úrovně dostupnosti informací v podobě uživatelských dat jejich zálohou a archivací na síťové úložiště, ke zvýšení bezpečnosti serverů a koncových stanic pořízeným antiX řešením a formou pořízení nových koncových stanic s aktualizovaným operačním systémem a v neposlední řadě k nasazení kryptografických prostředků umožňujících bezpečný přenos kvalifikovaných certifikátů pracovníků Nemocnice Strakonice, a.s.

Projekt „Zvýšení kyberbezpečnosti Nemocnice Strakonice, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.

Poděkování od našich pacientů

Go to top