Ve strakonické nemocnici vzniklo Regionální onkologické centrum (ROC). Díky tomu může Onkologická ambulance poskytovat pacientům vysoce specializovanou léčbu rakoviny nejmodernějšími léky. Za tou museli ještě v loňském roce cestovat do Komplexního onkologického centra (KOC) v Českých Budějovicích. Pokud je nyní tato léčba multidisciplinárním týmem lékařů v KOCu předepsána pacientům ze Strakonicka, mohou ji podstoupit v blízkosti svého bydliště. „Aby nemocnice získala od Všeobecné zdravotní pojišťovny statut Regionálního onkologického centra, musela splnit především personální, ale také technické a odborné požadavky,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr. Tomáš Fiala, MBA.
Péči o onkologické pacienty v Nemocnici Strakonice zajišťují dva zkušení lékaři. Pacienti, kteří se aktuálně léčí se zhoubným nádorem, případně se v minulosti léčili, docházejí do Onkologické ambulance na pravidelné kontroly. V aplikační místnosti jsou nemocným podávány infuze chemoterapie a nově mohou užívat také tzv. centrové léky – biologickou léčbu nebo imunoterapii. Výhodou těchto preparátů je, že nemají velké množství nežádoucích účinků a pacienti ji poměrně dobře snášejí. Některé z nich už existují dokonce i ve formě pilulek „Moderní onkologická léčba v některých případech umí zacílit pouze na nádorovou buňku, kterou je potřeba zničit. Případně upravit imunitní systém pacienta tak, aby sám začal proti nádorovým buňkám bojovat,“ vysvětluje hlavní výhody moderních onkologických léků vedoucí lékař strakonické Onkologické ambulance MUDr. Václav Janovský.
Každý rok projde strakonickou onkologií na tisíc pacientů. Nejčastěji podstupují léčbu národů prsu, prostaty, střev, trávicího traktu a melanomu. Onkologická ambulance jim poskytuje komplexní péči a léčbu nejen díky erudovaným lékařům, ale také díky technickému zázemí, ve kterém mohou farmaceuti bezpečně připravovat infuze s cytostatiky, tedy infuze, podávané pacientům při chemoterapii.
Regionální onkologické centrum je už třetím tzv. centrovým pracovištěm strakonické nemocnice. Centrová pracoviště pacientům poskytují vysoce odbornou a specializovanou péči. Ve Strakonicích ji pacienti využivají také v oblasti očního lékařství v Centru péče o zrak (léčba zadního segmentu oka u „Věkem podmíněné makulární degenerace“) a na Neurologickém oddělení ji poskytuje „Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy“. V principu u tohoto druhu zdravotní péče jde o soustředění poskytování špičkových výkonů pacientům se závažnými a méně častými nemocemi do specializovaných pracovišť. Toto uspořádání umožňuje lepší uplatnění medicínské erudice, využití přístrojové techniky a kvalitnější farmakoterapii.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top