Přednáškové odpoledne dne 24.1.2019 v 17,00

Téma: Kazuistiky

Přednášející: 

MUDr. Martin Kuncl, Nemocnice Strakonice, a.s.

MUDr. Josef Hajzler, Nemocnice Strakonice, a.s.

MUDr. Jaroslav Švára, ZZS Jihočeského kraje

MUDr. Lucie Pelíšková, Nemocnice Strakonice, a.s.

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Centrum péče o zrak strakonické nemocnice ve spolupráci s OS ČLK Strakonice si Vás dovolují pozvat na 41. Strakonického semináře, který se bude konat 7.12.2018 v Rytířském sále strakonického hradu.

Přednáškové odpoledne dne 4.12.2018 v 17,00

Téma: Deset let pod společnou střechou aneb ohlédnutí zpět a nové technologie v Centrálních laboratořích Nemocnice Strakonice, a.s.

Přednášející: 

 

Klinická mikrobiologie a ATB středisko
PharmDr. Eva Šimečková

Hematologie a krevní sklad
RNDr. Zdeněk Tokár
Ing. Robert Rodling

Klinická biochemie
Ing. Klára Jandová
Ing. Michal Čech

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Nemocnice Strakonice, a.s. si Vás dovoluje pozvat na XIV. Prácheňský ošetřovatelský den.


Motto: „Od bolesti až k radosti…“


konaný dne 15. května 2018 v Domě kultury ve Strakonicích pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje.

Vážená paní doktorko, pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na již 4. česko-americké neurologicko-internistické sympozium, které se uskuteční 5. 10. 2017 ve Strakonicích. 

Těšit se můžete na účast renomovaných zahraničních přednášejících.

Prosíme Vás o předání informace o konání této akce Vašim kolegům. Nemáme na Vás všechny přímý kontakt a mrzelo by nás, kdybychom na někoho zapomněli.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLK (ohodnocena  kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Kredity za účast obdrží zástupci nelékařských povolání: všeobecná sestra, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotnický laborant, zdravotně sociální pracovník a farmaceutický asistent. Číslo žádosti: bude doplněno.

Těšíme se na shledání s Vámi ve Strakonicích.

Poděkování od našich pacientů

Go to top