S ohledem na dnešní rozhodnutí ministerstva, Světový den ledvin připadající na 12. března 2020, který je významnou celosvětovou akcí, nelze provést v původním rozsahu. Každoročně však pomůže odhalit řadu pacientů v časné fázi onemocnění ledvin a při následně správně nastavené léčbě radikálně redukovat riziko jeho rozvoje do pokročilých stádií, která mnohdy končí nutností pravidelné dialýzy či transplantace ledvin.

S ohledem na dnešní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu není vhodné provést akci plošně v rámci prevence primární.

Je možno uskutečnit individuální konzultaci s vedoucím lékařem nefrologické ambulance Nemocnice Strakonice, a.s. - pacientům, kteří již mají podezření na onemocnění svých ledvin či jsou pro ně léčeni a jsou současně zcela bez příznaků respiračního onemocnění a nebyli v posledních 14 dnech v epidemiologicky rizikových oblastech (zejm. Itálie, Čína apod. – viz sdělení Ministerstva zdravotnictví) a nebyli v kontaktu s nikým, kdo má prokázanou či pravděpodobnou koronavirovou infekci.

Příslušný lékař a zdravotní sestra budou přítomni v pavilonu NORD v prostoru nefrologické ambulance, která je oddělena od lůžkových oddělení, a to ve čtvrtek 12. března od 07.00 do 12.00 hodin.