V Jihočeském kraji trvá zvýšený výskyt akutních respiračních onemocnění, včetně chřipky, současně je nutno přijmout preventivní opatření související s možným výskytem koronaviru.

Součástí snižování rizika v nemocnici je mj. omezení režimu návštěv.