Nemocnice Strakonice, a.s. potvrdila svou kvalitu úspěšným absolvováním auditu Spojenou akreditační komisí, o.p.s. Členové akreditační komise podrobně zkoumali jednotlivé nastavené postupy v lékařské a ošetřovatelské péči, posuzovali bezpečnost prostředí, personalistiku a úroveň vzdělávání zaměstnanců nemocnice. Šetřili, zda nemocnice plní všechny náročné legislativní požadavky a akreditační standardy kladené na nemocniční zařízení.

„Tím, že nemocnice již potřetí za sebou obhájila akreditaci získanou v roce 2010, potvrdila své pevné místo v síti českých nemocnic, které poskytují kvalitní a bezpečnou péči“, řekl předseda představenstva nemocnice Tomáš Fiala. „Od posledního akreditačního šetření v roce 2016 nemocnice realizovala řadu projektů, které jsou bezprostředně spjaty s kvalitou péče. Zavedla řadu nových metod – magnetickou rezonanci, denzitometrii, otevřela moderní gastroenterologické centrum, modernizovala své přístrojové vybavení napříč celou nemocnicí a investovala do moderních technologií.

Externí akreditační šetření nemocnic jsou obvyklá v řadě zemí světa, v České republice jde o nepovinnou aktivitu, která ale přispívá ke zvyšování kvality a bezpečnosti péče. Náměstek ředitele strakonické nemocnice Michal Pelíšek k tomu uvádí: “Na světě neexistuje žádná nemocnice, která by byla stoprocentně bezpečná, často se dozvídáme z médií nějakou negativní zprávu. V naší nemocnici sledujeme desítky měřitelných parametrů kvality, např. výskyt dekubitů, infekcí spojených s nemocniční péčí, počet reoperací či rehospitalizací a řadu dalších kritérií, výsledky porovnáváme s ostatními nemocnicemi a ačkoliv si v těchto naprosto exaktních žebříčcích stojíme dobře, neustále pracujeme na zlepšení našich postupů ve světle vývoje moderní medicíny. V řadě případů se snažíme poučit z negativních zpráv odjinud a přistupovat k minimalizaci různých rizik proaktivně.“

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top