V aromatické zahradě ve strakonické nemocnici přibyl "lék na duši".
Každý sochař dá jistě za pravdu, že lipové dřevo je tím nejlepším pro sochání. Spojí-li se nekolik šťastných náhod, pak pod šikovností lidských rukou vzniká vskutku lék na duši. Primář Martin Gregora je nejen renesančním člověkem, jak ho nazval ředitel nemocnice Tomáš Fiala, ale je především autorem sochy "Zdravá duše, zdravé tělo". Citlivě zkombinované přírodní materiály dřevo a kámen poskládané do promyšleného tvaru, by měly přinášet pacientům i návštěvníkům nemocnice, přijemné pocity a zpestření, jak vzpomněl místostarosta Oberfalcer, ale snad i důvod k zamyšlení.
Slavnostního odhalení sochy se dne 29.7.2019 zúčastnili senátor Karel Kratochvíle, první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Josef Knot, místostarosta města Strakonice Rudolf Oberfalcer a ředitel společnosti Dudák - Měšťanský pivovar Dušan Krankus.
Ke slavnostnímu přípitku byl zvolen nealkoholický Driver ze strakonickéhop pivovaru, který je právě pivovarem dodávan pacientům hospitalizovaým ve strakonické nemocnici. Dle posledních ohlasů je tento počin Měšťanského pivovaru kladně kvitován, obzvláště v současných horkých letních dnech.

(zdroj: Město Strakonice)