Dne 23. května 2019 se v Domě kultury ve Strakonicích uskuteční XV. Prácheňský ošetřovatelský den, jehož organizátorem je Nemocnice Strakonice, a. s.

Letošní motto zní: „Život na hraně…“ Na odborném programu jsou například přednášky s názvy Medicína na konci života, Mise bez hranic, Porodník v Etiopii či Konec prokrastinace: Jak přestat odkládat a začít žít naplno.

Akce se uskuteční pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské, která se zároveň postará společně s předsedou představenstva strakonické nemocnice MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA, náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Strakonice, a. s. Mgr. Editou Klavíkovou, MBA a zpěvačkou a herečkou Hanou Křížkovou o úvodní slovo.

XV. Prácheňský ošetřovatelský den bude zahájen v 8.20 hodin a ukončen ve 14.30 hodin.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top